Metodika

Články z rubriky: Metodika

Metodický list č. 13 - Přihrávka ve volejbale

13.1.2015

V příloze zveřejňujeme další z metodických listů. Tento v pořadí 13. nabízí pohled na další z nejdůležitějších herních činností - přihrávku, se zaměřením na trénink mládeže ve volejbale.PhDr. Rostislav Vorálek, ...Čtěte více [+]

Metodický list č. 9 - Vybrané aspekty kondičního tréninku mládeže

22.10.2013

Miloslav Ejem, CSc, jeden z nejuznávanějších českých odborníků na kondiční přípravu ve volejbalu, připravil pro pražské trenéry mládeže zajímavý článek ve formě Metodického listu č. 9 na téma: "Některé aspekty ...Čtěte více [+]

Metodický list č. 8 - Příčiny úrazů ve volejbale

8.1.2013

Obsahem metodického dopisu je seznámení s hlavními příčinami vzniku úrazů při volejbalu. Znalost těchto příčin umožňuje předcházet a omezit vznik úrazu a následnému výpadku z tréninkového procesu. Text metodického listu ...Čtěte více [+]

Metodický dopis č. 7 - Podání ve volejbale

16.10.2012

V tomto metodickém dopisu nabízíme teoretické a praktické úvahy nad další z individuálních herních činností jednotlivce. Herní cvičení a schemata jsou opět zaměřena na začínající děti a mládež. Nabízím také zodpovězení ...Čtěte více [+]

Metodický list č. 6 - Odbití obouruč spodem

9.10.2012

Metodickým listem č. 6 - Odbití obouruč spodem (tzv. bagr) navazujeme na předcházející metodiku, pojednávající o hraní (prsty) obouruč vrchem. Text patří především trenérům mládeže. Jsem připraveni zodpovědět vaše dotazy k ...Čtěte více [+]

Metodický list č. 5 - Nácvik odbití obouruč vrchem

19.9.2012

V příloze zveřejňujeme v pořadí pátý metodický list, pojednávající o nácviku odbití obouruč vrchem. Poznatky a mnohá cvičení budou vhodná pro trénink začínající mládeže.PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D., předseda metodické ...Čtěte více [+]

Metodický list č. 4 - Nácvik volejbalu

6.2.2012

V pořadí čtvrtý metodický dopis metodické komise Praského volejbalového svazu seznamuje zájemce s:- hlavními postupy při nácviku (učení) volejbalových dovedností- postoji a přesuny ve volejbalu.Doplněn  je o příklady cvičení ...Čtěte více [+]

Rozcvičení - Metodický list č. 3

26.10.2011

Dnes zveřejňujeme v pořadí 3. metodický list na téma - ROZCVIČENÍ. Autor PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D. - vedoucí metodického úseku Pražského volejbalového svazu  a současně VŠ pedagog katedry her FTVS UK v Praze a trenér ...Čtěte více [+]

Metodický list 2 - Rozvoj pohybových schopností

27.6.2011

Nově zveřejněný Metodický list č. 2 "Rozvoj pohybových schopností a dovedností" teoreticky zdůvodňuje důležitost cvičení pro všestrannou přípravu volejbalisty. Budeme rádi, když se s námi trenéři podělí o jejich ...Čtěte více [+]