Akce

Pražská VŠ volejbalová liga - ženy 2017/2018

23.5.2018

 

V květnu  2018 skončil v Praze další ročník „Pražské vysokoškolské volejbalové ligy“.  

Dlouhodobé volejbalové soutěže, hrané výhradně ve všedních dnech zimního a letního semestru, se zúčastnila družstva pražských vysokých škol, jednotlivých fakult i družstva vysokoškolských klubů. Letošního ročníku se zúčastnilo 5 družstev žen: FF UK, 2.LF UK, Fsv ČVUT, VŠE a VŠCHT.

 

Zvláště pro studentky z výukových hodin, kterými jsou jednotlivá družstva postupně doplňována, je soutěž velkým přínosem, protože poprvé zažívají atmosféru soutěžního utkání! 

S ohledem na omezené časové možnosti a výši nájmů v pražských tělocvičnách, je pro utkání  VŠ ligy vymezena doba 1,5 hodiny, během které se hráčky stačí rozcvičit a odehrát čtyři sety do  25 bodů. Rovněž bodování je uzpůsobeno časovému omezení, tj. získaný set = 1 bod. 

Letošní ročník se odehrál 2kolově, „každý s každým“, „doma venku“. Velkým kladem celé letošní soutěže byla skutečnost, že byly sehrány všechna utkání podle rozpisu nebo v náhradních termínech. 

Letošním vítězem se stalo družstvo  VŠE Praha! 

Poděkování  za průběh letošního ročníku patří kolegům ze zúčastněných vysokých škol a fakult, kteří působí u družstev a při utkáních v mnoha nezastupitelných rolích současně! V příloze jsou podrobné výsledky všech utkání letošního ročníku Pražské VŠligy.

Jan Smrčka, KTV FF UK, řídící soutěže (22. 5. 2018).