Akce

Ohlédnutí za setkáním jubilantů volejbalové Prahy 2019!

14.1.2020

Komise společenského významu Pražského volejbalového svazu v rámci svého působení a snahy o zvýraznění obětové práce volejbalových funkcionářů, trenérů, rozhodčích a bývalých slavných hráčských osobností uspořádal jako již tradičně v předvánočním čase 15. jubilejní setkání členů výboru svazu s volejbalovými jubilanty roku 2019.

Akce se tentokráte konala v zasedacím sále hotelu ILF na Budějovické v Praze 4 a místopředseda svazu Petr Vosecký mohl přivítat přes 20 osobností, které v roce 2019 oslavili svoje významné životní jubileum. Po krátkém přivitání pozvaných a hostů, mezi kterými byl i předseda komise společenského významu volejbalu ČVS Dr. Jan Hronek, se ujal slova předseda Pražského volejbalového svazu PaedDr. Jiří Olšiak, který zdůraznil důležité aspekty úspěšné činnosti svazu, zejména v oblasti práce s mládeží, zvýšení její členské základny a ekonomiky svazu. Poté došlo v rámci programu na slavnostní chvíle, kdy byly některé osobnosti oceněny Čestným uznáním Pražského volejbalového svazu - například Doc. PhDr. Jaroslav Buchtel CSc, Ing. Jaroslav Háza, Josef Herodes, Jan Malina, Jaroslav Matras, Svatopluk Michal, Radka Mihaličková, Jindřich Neumann, Vladimír Pirunčík, jana Pospíšilová, Dana Vaiglová, Ivan Veselý aj.). Z rukou předsedy a společně s ním i od Ing. Ivana Koutského pak Medaili Dr. Otakara Koutského obdrželi: Libuše Herštová (85), Jaroslav Hlinka (65), Jiří Kedles (85), Ing. Miloš Lehký (75), Pavel Nágl (75) a Bohumil Šváb (75), Jana Hromádková (65) se omluvila. Zvláštní cenou a darem byl oceněn Zdeněk Bartoš, který ve svých 88 letech ukončil svoji aktivní činnost rozhodčího pražských soutěží.

Po nezbytném slavnostním přípitku a obvyklém fotografování pokračovala akce přátelskou besedou, která v mnoha skupinkách  neměla konce, i když i toto vydařené setkání samozřejmě svůj konec mělo. Pražský svaz touto formou poděkoval přítomným za jejich zásluhy o pražský, ale v mnoha případech i o československý volejbal.

V přílohách jsou fotografie z průběhu setkání, které pořídil Ing. Jan Černý - děkujeme.

Na společné fotografii PVS_jubilanti-2019(1).jpg jsou - 1. řada zleva: Jaroslav Hlinka, Jindřich Neumann (65), Bohumil Šváb (75), Miroslav Futera (80), Miloš Lehký (75), Zdeněk Bartoš, Libuše Herštová, Jaroslav Buchtel, Jaroslav Háza (75), jan Černý (PVS),   2. řada zleva: Vladimír Kuthan (předseda KRK PVS), Jan Hronek, Petr Vosecký, Pavel Nágl, Svatopluk Michal (70), Josef Herodes (70), Vladimír Pirunčík (70), Barbora Caithamelová (PVS), Dana Vaiglová (55), Radka Mihaličková (50), Jana Pospíšilová (50), Rostislav Vorálek ml. (PVS),   3. řada: Jiří Kedles, Daniel Dvořák (PVS), Jaroslav Matras (80), Ivan Veselý (75), Jiří Olšiak, Jan Malina (55), Jan Lehký (PVS.    

Petr Vosecký, předseda KSV PVS (13.1.2020).