Akce

Program školení rozhodčích 3. a 2. třídy v Praze s přihláškou

26.10.2006

Jak jsme volejbalovou veřejnost již dříve několikrát informovali, Pražský volejbalový svaz (PVS) v termínech 11.-12.11.   (Teorie) a 25.-26.11. (Praxe) pořádá  "Školení rozhodčích volejbalu 3. a 2. třídy". Zatímco svaz školením 3. třídy vychází vstříc novým zájemcům o získání základní rozhodcovské kvalifikace, uspořádáním školení 2. třídy umožní vyspělejším rozhodčím 3. třídy s určitou již praxí zvýšit si svoji kvalifikaci a zapojit se tak do řízení kvalitnějších utkání. Připomínáme také známou skutečnost: vzhledem k systému mistrovských soutěží v Praze, hraných převážně ve všední dny, chybí v současné době pro plynulé a kvalitní zabezpečení delegací rozhodčích na všechna utkání cca 20 - 30 rozhodčích. PVS má také velký zájem na postupech nejkvalitnějších rozhodčích do vyšších, republikových soutěží. Možnosti tedy pro zájemce/zájemkyně/, kteří/é/ mají chuť a snahu zapojit se do výkonu funkce rozhodčí/ho/ jsou velké. Svaz si je těchto faktů vědom a také proto vyvíjí každoročně snahu o vyškolení nových rozhodčích, které okamžitě zapojuje do aktivní činnosti. V příloze k článku zveřejňujeme Oznámení o konání školení s připojenou Přihláškou(Návratkou) na školení a Program školení v obou plánovaných částech. Kvalitní výklad Mezinárodních pravidel volejbalu a dalších odborných záležitostí, souvisejících s výkomem funkce rozhodčího, poutavou formou s názornými příklady ze své dlouholeté praxe provede jeden z nejzkušenějších školitelů rozhodčích v ČR - Ing. Miloslav Vaniš. Ten také při akci odpovídá za hodnocení testů a praktických výstupů účastníků školení. Problematiku Soutěžního řádu volejbalu, administrativy, organizace soutěž apod. vysvětlí a otestuje Dr. Petr Vosecký. Přihlášky na školení zasílejte e-mailem nebo faxem (lze i poštou) na sekretariát PVS, e-mail: vosecky@volejbal.cz, informace na telefonních číslech svazu: 261 222 619 nebo 774 261 261. Uzávěrka přihlášek je v pátek 10.11.2006! Těšíme se na Vaši účast.

Petr Vosecký, sekretář svazu