Akce

Setkání jubilantů roku 2018 se opět vydařilo!

25.1.2019

V polovině měsíce prosince 2018 se uskutečnilo tradiční setkání členů výboru Pražského volejbalového svazu (dále jen PVS) s významnými osobnostmi volejbalové Prahy, kteří oslavili v průběhu roku svoje životní jubileum. Akci zahájil místopředseda svazu PaedDr. Petr Vosecký, který přivítal pozvané jubilanty a hosty, poté předal slovo ke krátkému projevu předsedovi svazu Dr. Jiřímu Olšiakovi.

Po projevu předsedy PVS následoval ceremoniál předání ocenění přítomným osobnostem. Nejdříve byla předána "Čestná uznání PVS" za přínos pražskému volejbalu, potorm došlo na předání nejvyšších krajských volejbalových vyznamenání "Medaile Dr. Otakara Koutského" z rukou jeho syna - Ing. Ivana Koutského. 

Po slavnostním přípitku následovalo obvyklé fotografování, po němž zůstalo mnoho volného času ke kamarádským besedám, vzpomínkám ale také mnohdy ke kritickému pohledu na výsledky naší současné volejbalové reprezentace. Z úst povolaných někdy až mrazilo. Hezkou předvánoční atmosféru však nic nemohlo pokazit a tak se všichni rozcházeli s hezkými pocity z přátelského setkání.

Fotografie v příloze byly pořízeny z průběhu akce - zkratky ve jmenovce: ČU-PVS: Čestné uznání PVS, M.O.K.: Medaile Dr. Otakara Koutského.

Na společně fotografii "Jubilanti 2018(1) jsou - 1. řada zleva: Jaroslav Hlinka, Oldřich Kaplan, Eliška Gavalcová, Jiří Ebert, Zdeněk Vrbenský,    2. řada: Josef Bauer, jaroslav Kníže, Michael Syrový, Václav Kobliha, Jiří Olšiak, Pavel Bízek (PVS), Jan Hronek, Petr Vosecký,    3. řada: Vladimír Lenc, Eliška Vopatřilová, Mirka baráková, Dana Vaiglová, Vladimír Kuthan (PVS), Zdeněk Korbel, Miloslav Vaniš,    4. řada: Jan Turek, Jindřich Neumann, Rostislav Vorálek a René Činátl (všichni 3 PVS), Petr Štěpán,  5. řada: Jakub Lébl (PVS), Ivan Koutský (host), Jan Černý, Daniel Dvořák a Jan Lehký (oba PVS). 

 

PaedDr. Petr Vosecký, místopředseda PVS (leden 2019).