Akce

Úspěšné setkání jubilantů volejbalové Prahy r. 2014!

20.1.2015

Výbor Pražského volejbalového svazu a jeho komise společenského významu volejbalu již tradičně v předvánočním období uspořádaly přátelské setkání členů PVS s volejbalovými osobnostmi, které oslavily své významné životní jubileum v roce 2014. V příjemném prostředí hotelu Questenberk na Hradčanech se sešli pozvaní hosté, z nichž někteří byli oceněni Čestným uznáním Pražského volejbalového svazu a několik z nich za svůj přínos pražskému, českému a i světovému volejbalu obdrželo nejvyšší krajské volejbalové vyznamenání -  Medaili Dr. Otakara Koutského.

Po úvodních vystoupeních předsedy PVS Dr. Petra Voseckého, zajímavém komentáři člena Rady síně slávy ČVS Zdeňka Vrbenského o přítomných členech Síně slávy ČVS pozdravil účastníky a naše milé hosty předseda Českého volejbalového svazu Dr. Zdeněk Haník. Po krátkém úvodu, kdy bylo tichou vzpomínkou vzpomenuto úmrtí několika našich kamarádů a kolegů, následoval slavnostní ceremoniál předání ocenění přítomným jubilantům roku 2014.

Medaili Dr. Otakara Koutského z rukou Ivana Koutského, předsedy ČVS Z. Haníka, předsedy PVS P. Voseckého a místopředsedy PVS J. Olšiaka převzali: bývalý dlouholetý trenér a funkcionář,VŠ pedagog Jaroslav BUCHTEL (70), dlouholetý místopředseda TJ Uhříněves Miroslav FUTERA (75), býv.dlouholetý předseda PVS, funkcionář ČVS a PVS Jaroslav HÁZA (70),  (bývalý dlouholetý úspěšný trenér mládeže,funkcionář PVS a Sokola Nusle Josef HERODES (65),  býv. reprezentant ČSR, trenér Slavia VŠ Praha Miroslav KEMEL (80), býv. hráč, funkcionář a předseda TJ Sokol Vysočany Zdeněk KRUPAŘ (75), dlouholetý předseda PVK Olymp a funkcionář ČVS Vladimír PIRUNČÍK (65), býv. reprezentant, mistr světa, býv. trenér repre. ČSFR Josef Stolařík (80), býv. úspěšná reprezentantka ČSR, trenérka a funkcionářka Sj Praha a Tatranu Střešovice Jaroslava TOLAROVÁ (80) a dlouholetý trenér, předseda TJ Chodov-J. Město a funkcionář PVS Ivan Veselý (70).

Čestná uznání Pražského volejbalového svazu byla předána celkem 19 osobnostem, mezi nimi například bývalým extraligovým hráčům, reprezentantům, trenérům, rozhodčím a funkcionářům  Jaroslavu Hlinkovi (60), Janě Hromádkové (60), Miloši Lehkému (70), Pavlu Náglovi (70), Jindřichu Neumannovi (60), Ladisslavu Synovcovi (80), Bohumilu Švábovi (70), Libuši Šormové, Ladislavu Tomanovi (80). Po nezbytném fotografování pak nadešla chvíle (dlouhá) k přátelské besedě všech přítomných. Ta se za dobrého pohoštění protáhla, ale nikomu to už nevadilo, neboť hovory plynuly stejně tak dobře, jak se volejbalisté dovedou bavit nejen o věcech minulých, tak i o současných problémech nejen volejbalových. Zkrátka: i toto setkání pražských volejbalových jubilantů roku 2014 se plně vydařilo!

Fotografie v příloze k článku byly pořízeny z průběhu setkání. 

Na celkové fotografii „ Jubilanti-2014(1)“ jsou zleva nahoře: Jan Černý, Barbora Caithamelová (oba PVS), Vladimír Kuthan (předseda KRK PVS), Jaroslav Háza (PVS), Ivan Veselý (M.O.K.), Pavel Nágl, Josef Stolařík, Petr Štěpán, Daniel Dvořák (oba PVS), Vladimír Pirunčík, Miloš Kočka a Jan Malina (oba PVS),    střední řada zleva: Zdeněk Vrbenský (host), Jan Lehký (PVS a Miloš Lehký, Jaroslav Buchtel, Petr Vosecký, Bohumil Šváb, Ivan Koutský (host - syn Dr. O. Koutského), Jana Hromádková,   dole zleva: Jaroslav Hlinka, Ladislav Toman a Libuše Šormová, Miroslav Futera, Libuše Herštová a Zdeněk Krupař.

Pražský volejbalový svaz (16. prosince 2014).