Akce

Úspěšné školení trenérů III. třídy - Praha 2015 !

29.4.2015

Pražský volejbalový svaz uspořádal úspěšné školení trenérů III. třídy volejbalu.

Ve dnech 30. 1. - 1. 2. 2015 a 10. - 12. 4. 2015 uspořádal Pražský volejbalový svaz akci „Školení trenérů volejbalu III. třídy – Praha 2015“. Akce byla tedy rozdělena do dvou víkendů zejména pro splnění cílů Tématického plánu a programu v pro usnadnění účasti zájemců. Kurz probíhal na dvou místech, a to na Strahově v přednáškové místnosti a pak na základní škole Jana Wericha – v prostředí tělocvičen SK Španielka Řepy, kde probíhaly teoretické, ale především praktické lekce. Z původně přihlášených 35 zájemců se zúčastnilo 32. 

Na školení přednášeli lektoři: ing. Miloslav Vaniš, PhDr. Rostislav Vorálek mladší, Miloslav Ejem CSc., PhDr. Zdeněk Valášek, MUDr. Pavel Kubíček a předseda pražského svazu PaedDr. Petr Vosecký. Manažerem školení byl PaedDr. Rostislav Vorálek starší. Velmi kvalitní přednášející se zhostili svého úkolu na výbornou, což bylo hodnoceno i posluchači. Ke kladům školení přispěl svou nezměrnou obětavostí nejen kustod SK Španielka Luboš Hron, ale i velice dobré materiální vybavení školící akce. Za to patří dík spolupořádajícímu klubu ze Španielky.

V závěrečném dni druhé části školení (12. dubna 2015) byly provedeny závěrečné zkoušky – metodické výstupy jednotlivých frekventantů na vybrané téma seminární práce a písemné testy teoretických vědomostí formou škály 50 otázek z metodiky volejbalu a sportu. Po vyhodnocení zkoušek jednotlivých účastníků školení byly známy následující výsledky: 26 trenérů úspěšně vykonalo zkoušky, 5 účastníků pro určité nedostatky  bude do 14 dnů přezkoušeno na FTVS UK v Praze Dr. R. Vorálkem ml., předsedou metodické komise  Pražského volejbalového svazu. Bohužel 1 účastník neuspěl a v případě zájmu o získání trenérské kvalifikace bude muset školení zopakovat. 

Celkově lze akci hodnotit velmi kladně, splnila stanovený program, účastníky byli kvalitní mladí trenéři a trenérky hlavně družstev mládeže a dětí s velkým zájmem o volejbal a trenérskou činnost. Přednášky a praktickou výuku sledovali se zájmem a na zkoušky se dobře připravili. Relativně velký počet trenérů, kteří se na školení přihlásili a absolvoval jej, je velkým příslibem pro rozvoj především mládežnického volejbalu v Praze, ale i v celé ČR.

Dr. Rostislav Vorálek st., manažer Školení trenérů III. třídy – Praha 2015