Akce

Volejbalové PF 2007 !

29.12.2006

U příležitosti konce roku 2006 - roku oslav 85. výročí českého volejbalu si dovolujeme na tomto místě poděkovat všem trenérům, zejména mládeže, všem rozhodčím a funkcionářům volejbalových oddílů a klubů za jejich záslužnou práci. Poděkování patří také našim partnerům, kteří se svojí pomocí podílejí na práci našeho svazu, zejména spol. SKI Charvátová s r.o., spol. Neumann s r.o. a dalším.

Vedení Pražského volejbalového svazu přeje celé pražské volejbalové veřejnosti a všem dalším příznivcům do Nového  roku 2007 hodně zdraví, štěstí a sportovních úspěchů ! 

Jaroslav Háza, předseda PVS a Petr  Vosecký, sekretář