Akce

Výběrová řízení na pořadatele akcí ČVS v r. 2019!

26.9.2018

V přílohách zveřejňujeme dokumenty obsahující základní podmínky pro ty subjekty, které mají zájem uspořádat některou z vybraných jednorázových akcí Českého volejbalového svazu v 1. polovině roku 2019. Jedná se o finálové akce některé ze soutěžních kategorií celostátních republikových soutěží 2018/19.

Zájemce o účast ve výběrovém řízení se musí přihlásit dle uvedených podmínek a kontaktovat ČVS nejpozději ve stanoveném termínu.

Převzato z dokumentace ČVS (26.9.2018).