Aktuality

Cíle Asociace krajských volejbalových svazů

9.10.2017

 

 

Přinášíme důležitou informaci pro pražskou volejbalovou veřejnost:

Asociace krajských volejbalových svazů má jasný cíl, zvýšení členské základny

Členové asociace krajských volejbalových svazů se na posledních jednáních dohodli na definici a prosazování konkrétních cílů AKVS. Asociace také založila vlastní webové stránky.  

Hlavním cílem asociace je rozšíření členské základny a zvýšení počtu týmů hrajících krajské soutěže. Členové asociace se shodli, že se také chtějí zasadit o pořádání většího počtu krajských akcí. 

“V rámci Českého volejbalového svazu působí přibližně 900 klubů. ČVS přímo podporuje 59 klubů částkou vyšší než 23 mil. Kč. Podpora krajských volejbalových svazů a stovek klubů na krajské a okresní úrovni v letošním roce činí 7,2 mil. Kč. Cílem AKVS je výrazné zvýšení této podpory krajů a klubů v budoucnu,” dodává Jiří Popelka, předseda AKVS.

Členové AKVS podporují myšlenku profesionálního krajského sekretáře, jehož náplň práce by spočívala v řízení administrace kraje, monitoringu dotačních a grantových programů, správá webových stránek a zejména komunikace a pomoc klubům na krajské a okresní úrovni. Druhým, neméně důležitým, profesionálním pracovníkem v očích členů asociace je krajský trenér mládeže. Krajský trenér by se věnoval celoročnímu monitoringu všech mládežnických kategorií, řízení krajských center mládeže, organizaci školení a seminářů pro trenéry, koordinací minivolejbalových turnajů a dalším činnostem.

“Profesionální pracovníci by měli být hlavními pilíří pro zlepšení fungování krajských volejbalových svazů. Měli by být garanty pro tvorbu, realizaci a plnění nejen krajských cílů, ale také cílů a vízí Českého volejbalového svazu, alespoň taková je naše představa,” doplňuje Jiří Popelka.

Webové stránky Asociace krajských volejbalových svazů (http://asociacekvs.cz) budou krajům a klubům přinášet informace o dění v asociaci, cíle a plány. Pro zajímavost dodáváme, že místopředsedou AKVS byl zvolen PaedDr. Jiří Olšiak, předseda Pražského volejbalového svazu.

Zveřejněno se souhlasem AKVS.

Pražský volejbalový svaz (9.10.2017).