Aktuality

Nové výzvy Národní sportovní agentury

12.11.2020

Vážení členové volejbalových Oddílů/klubů, dovolujeme si Vás informovat, že jsou vypsány nové výzvy Národní sportovní agentury. 

Jedná se především o výzvu Můj klub - Výzva je zaměřena na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let.

https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2021-2/

 

Výzva provoz a údržba sportovišť - „Provoz a údržba 2021“. Výzva je určena na podporu provozovatelů sportovních zařízení z řad neziskových sportovních organizací. Jedná se o podporu, která byla v předchozích letech ne zcela systémově poskytována v rámci výzev Můj klub a Národní sportovní agentura se proto rozhodla vyčlenit podporu provozovatelů sportovních zařízení do samostatné výzvy.

https://agenturasport.cz/dotace/provoz-a-udrzba-2021/

 

Výzva COVID Sport II - Výzva realizuje 2 oblasti podpory – oblast A je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů, které se účastní některé z Výzvou definovaných  profesionálních mistrovských sportovních soutěží. Oblast B je zaměřena na podporu podnikatelských subjektů pořádajících či spolupořádajících sportovní akce, které byly vlivem opatření vlády ČR vůči COVID-19 zrušeny.

https://agenturasport.cz/dotace/covid-sport-ii/

 

Výzva Podpora sportovních soutěží“ určenou na podporu sportovních klubů – účastníků profesionálních mistrovských sportovních soutěží v České republice. Výzva je zaměřena na účastníky nejvyšší soutěže mužů a žen v basketbale, házené a volejbale, dále nejvyšší soutěže mužů ve florbalu a futsalu a druhé nejvyšší soutěže mužů v ledním hokeji. Výzva doplňuje současně Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní sportovní agenturou vyhlášenou Výzvu I programu COVID SPORT II, který byl schválen vládou ČR dne 14. 10. 2020. Obě výzvy jsou koncipovány tak, že sportovní kluby, které jsou obchodními společnostmi, jsou žadateli ve výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu a sportovní kluby, které jsou neziskovými organizacemi, jsou žadateli ve výzvě Národní sportovní agentury.

https://agenturasport.cz/dotace/podpora-sportovnich-soutezi/

Více na adrese webu NSA: https://agenturasport.cz/dotace/muj-klub-2021-2/

 

PaedDr. Jiří Olšiak, předseda Pražského volejbalového svazu

Mobil: 602275221, E-mail: olsiak@volejbal.cz

http://praha.volejbal.cz/