Aktuality

Prodloužení zákazu sportovních soutěží dospělých

3.1.2021

Vážené, vážení

V souvislosti s v nouzovém stavu, vyhlášeném vládou ČR po schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 22.12.2020 s platností do 22. 1. 2021, a pokračujícím zákazem sportů hraných uvnitř hal/tělocvičen dle stupně 4 PES do 10. ledna 2020, STK PVS r u š í všechna soutěžní utkání plánovaná rozpisem soutěží "Zima" PVS 2020/2021 po tuto dobu! 

Je však možné předpokládat, že vzhledem ke stále horšící se situaci bude toto opatření bohužel o určitý časové období prodlouženo. 

Sekretariát svazu ve spolupráci s komisí rozhodčích zajistí informaci delegovaným rozhodčím.

O dalších opatřeních po projednání situace v soutěžích vás budeme včas znovu informovat.

Děkujeme všem za pochopení,

Dovolujeme si vám všem popřát jménem Pražského volejbalového svazu i za sportovně-technickou komisi hodně zdraví a štěstí v novém roce a společně věřit ve znovuotevření možnosti věnovat se našemu oblíbenému sportu!

 

Petr Vosecký, místopředseda PVS a předseda STK (2.1.2021).