Aktuality

Školení trenérů III. třídy volejbalu - z r u š e n o !

25.3.2020

Metodická komise Pražského volejbalového svazu sděluje, že s ohledem na současnou situaci a nouzový stav, vyhlášený vládou ČR v souvislosti s opatřeními proti pandemii koronaviru,  r u š í  (!)  bez náhrady plánované školení trenérů III. třídy volejbalu, které se mělo uskutečnit o víkendech 17. - 19. 4. a 1. - 3. 5. 2020 !

Metodická komise bude hledat ve II. pololetí další vhodné termíny pro školení trenérů volejbalu, o nichž bude členy pražské volejbalové veřejnosti včas informovat. Děkujeme za pochopení.

V Praze dne 25. března 2020

Petr Vosecký, místopředseda PVS        PhDr. Rostislav Vorálek, Ph.D., předseda metodické komise PVS