Dokumenty

Dokumenty k zařazení Klubů do Projektu PVS 2020!

9.10.2019

 

Vážení zástupci klubů / oddílů, v letošním roce došlo k zásadní termínové změně pro předkládání projektů v rámci Programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze pro rok 2020 – program I – Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže v roce 2020 – 2021. 

Pro rok 2020 byl ze strany vyhlašovatele, oproti předešlým výzvám, změněn termín pro podání žádosti / projektu na Magistrát Hl. m. Prahy. Letošní termín je 31.10.2019! 

S ohledem na výše uvedené Vám zasíláme Podmínky PVS pro oddíly / kluby; Žádost realizátora včetně příloh, která je zároveň přihláškou uvedené reaguje PVS a zároveň i tato doporučení:

1. co nejdříve vyplňte DOTAZNÍK s uvedení aktuální členské základny nejlépe obratem s datumem obdržení na PVS nejdéle 7.10.2019 (bude ještě zkontrolováno a případně doplněno dle VIS k 15.10.2019)

2. co nejdříve doplňte do systému VIS dostatečné finanční prostředky, pro úhradu LP

3. co nejdříve zaregistrujte do systému VIS své nové členy (zejména v mládežnických kategoriích)

4. co nejdříve proveďte kontrolu úhrady LP stávající členské základny (zejména v mládežnických kategoriích)

5. nejpozději do 14.10.2019 proveďte úhradu LP u nových členů a u stávajících členů tak, aby obě tyto skupiny Vám mohly být započítány v rámci projektu I – Systémový rozvoj sportu dětí a mládeže v roce 2020 – 2021. 

Jsem si vědom toho, že časový harmonogram je velmi napjatý – jsem však přesvědčen, že společně nově nastavený termínový systém zdárně zvládneme a prostředky z tohoto programu se budou i nadále významnou měrou podílet na financování pražských volejbalových klubů, tak jako tomu bylo v minulých letech. 

V Praze dne 24. září 2019 

PaedDr. Jiří Olšiak, předseda PVS  

Přílohy: Podmínky PVS pro oddíly / kluby; DOTAZNÍK