Dokumenty

INFORMACE k soutěžím dospělých PVS 2017/18

15.6.2017

Vážení členové oddílů a klubů hl. m. Prahy, v příloze zveřejňujeme sportovně-technické dokumenty k přihláškám do mistrovských soutěží dospělých PVS 2017/18:

1/ INFORMACE k soutěžím dospělých PVS 2017/18

2/ PŘIHLÁŠKA do soutěže PVS 2017-18 – NÁVOD

Zásady uspořádání mistrovských soutěží přeborů Prahy dospělých byly ve formě uvedených Informací … schváleny předsednictvem Pražského volejbalového svazu dne 30. května t.r. a následně distribuovány všem družstvům sourtěží dospělých 2016/17. 

Upozorňujeme, že uzávěrka přihlášek dne 30.6.2017 je konečná, a v tomto datu již musí být  vyplněná elektronická Přihláška z Podatelny VISu opatřena zelenými „fajfkami“ jak co se týče odsouhlasení „Odpovědnou osobou oddílu ve VISu“, tak i zaplaceným LPD družstva v Bance VISu ve stanovené výši. Ta zůstává stejně jako odměna rozhodčích nezměněna již několik předcházejících let. 

Tzn. doporučujeme podat přihlášku se vším všudy nejpozději ve dnech 25. – 26. června 2017! 

Věříme, že odpovědní funkcionáři oddílů a klubů udělají vše pro to, aby bez zbytečných průtahů byly přihlášky jejich družstev mužů a žen odeslány stanoveným způsobem podle přiloženého NÁVODU k vyplnění a odeslání. Jedině tak bude možné v optimálním časovém období kvalitně připravit rozlosování soutěžních skupin v souladu s umístěním družstev v právě dokončovaných soutěžích a s přáním většiny týmů. 

Přejeme všem úspěšné dokončení soutěží 2016/17 a příjemný odpočinek a dovolenou v létě!

Další soutěžní dokumenty včetně ROZPISU soutěží dospělých PVS 2017/18, zařazení družstev do soutěží apod. očekávejte v průběhu měsíce července t.r. 

PaedDr. Petr Vosecký, předseda STK PVS (15.6.2017).