Dokumenty

INFORMACE k soutěžím dospělých PVS 2018/19!

20.6.2018

 

 

Určeno všem družstvům dospělých v soutěžích Pražského volejbalového svazu 2017/18 a dalším zájemcům o start v novém soutěžním období 2018/19 (t.j. od září 2018 do června 2019).

Vážené, vážení !

Vzhledem k tomu, že závěr letošních soutěží dospělých se nezadržitelně blíží a průběžně také nastává první fáze příprav nového soutěžního ročníků přebeorů Prahy 2018/19, nabízíme vám všem v příloze k tomuto úvodníku k prostudování a k informaci sportovně-technické dokumenty k přihláškám do mistrovských soutěží dospělých PVS 2018/19:

1/ INFORMACE k soutěžím dospělých PVS 2018/19

2/ PŘIHLÁŠKA do soutěže PVS 2018-19 – NÁVOD (k vyplnění a odeslání v system VIS)

Je třeba si oba dokumenty pozorně přečíst a vyhnout se tak případným komplikacím. Na základě zkušeností z loňského roku je třeba zejména u družstev, která bojují a postup či sestup, vyčkat výsledků posledních soutěžích kol a přihlášku vyplnit, opatřit potřebnými údaji  a zajistit předepsané zelené “fajfky” včas.

Rovněž upozorňujeme, že je třeba v poznámce přesně uvést, zda se jedná o střídání nebo souběh družstev na jednom domácím hřišti: STŘÍDÁNÍ = požadavek, aby uvedené družstvo na hřišti hrálo tehdy, kdy přihlašované družstvo hraje venku, SOUBĚH = požadavek, aby uvedené družstvo hrálo na hřišti uvedeného areálu ve stejný hrací den jako družstvo přihlašované! Pozn.: Vloni u mnoha přihlášek docházelo k chaosu ve výkladu.

Zdůrazňujeme, že Uzávěrka přihlášek dne 5.7.2018 je dána konečným datem, kdy elektronická Přihláška musí již být “na svém místě” v určené skupině ve VISu (!) – t.j. v tomto datu již musí být  vyplněná elektronická Přihláška z Podatelny VISu opatřena zelenými „fajfkami“ jak co se týče už i odsouhlasení „Odpovědnou osobou oddílu ve VISu“, tak i zaplaceným LPD družstva v Bance VISu ve stanovené výši. Ta se letos po 7 letech změnila:   družstva M, Z, M1 a Z1 = 1.500 Kč, ostatní soutěže = 1.000 Kč!

Tzn. doporučujeme podat přihlášku se vším všudy nejpozději do 29. června 2018! Po neděli už zbývají na podání přihlášky pouze tři pracovní dny: 2. – 4.7.2018. 

Věříme, že odpovědní funkcionáři družstev, volejbalových oddílů a klubů udělají vše pro to, aby bez zbytečných průtahů byly přihlášky jejich družstev mužů a žen odeslány stanoveným způsobem podle přiloženého NÁVODU k vyplnění a odeslání. Jedině tak bude možné v optimálním časovém období kvalitně připravit rozlosování soutěžních skupin v souladu s umístěním družstev v právě dokončovaných soutěžích a s přáním většiny týmů. 

Zásady uspořádání mistrovských soutěží přeborů Prahy dospělých byly ve formě uvedených Informací … 2018/19 schváleny předsednictvem Pražského volejbalového svazu dne 29. května t.r.Uvádíme některé záležitosti, schválené předsednictvem PVS v květnu t.r., z nejdůležitějších změn ustanovení Rozpisu soutěží dospělých oproti loňsku:

- zvyšuje se LPD družstev: M,Z, M1 a Z1 2018/19 na 1. 500 Kč (7 let  původně 1. 000 Kč) a u ostatních soutěží dospělých na

  1. 000 Kč (původně 800 Kč)

- ruší se omezení pro doplnění soupisek družstev po návratu hráče/hráčky z hostování zpět do družstva mateřského oddílu

- u soutěží M,Z,M1, Z1 a Z2 bude možné doplňovat soupisku kdykoliv během soutěže

- zachovává se povinnost domácích družstev zasílat zápisy o utkání elektronickou poštou.

Další soutěžní dokumenty včetně ROZPISU soutěží dospělých PVS 2018/19, přílohu k němu - Zařazení družstev do soutěží po jejich rozlosování apod. očekávejte v průběhu měsíce července, resp. na začátku měsíce srpna t.r. Soutěže dospělých zahajují letos pondělkem 3. září pro soutěže PO-ST, úterkem 4.9. pak pro skupiny hrajícé ÚT-ČT.

Přeji všem účastníkům mistrovských soutěží dospělých úspěšné dokončení soutěží 2017/18 a příjemný odpočinek a dovolenou v létě!

PaedDr. Petr Vosecký, předseda sportovně-technické komise PVS (20.6.2018)