Dokumenty

Informace k soutěžím mládeže PVS 2018/19!

18.6.2018

Vážené, vážení - členové Pražského volejbalového svazu! 

V příloze k článku nabízíme zájemcům o účast v nadcházejících soutěžích přeborů Prahy mládeže 2018/19 následující podklady:

1)   INFORMACE k soutěžím mládeže PVS 2018/19

2)   PŘIHLÁŠKA do soutěže mládeže PVS 2018/19 – NÁVOD k vyplnění ve VISu ČVS

3)   Harmonogramy soutěží mládeže PVS 2018/19 – CHLAPCI + DÍVKY

4)   Přihláška do přeboru Prahy minivolejbalu dívek 2018/19

Termín uzávěrky přihlášek do soutěže je dne 5.7.2018 (!), kromě soutěží mladších žáků a minivolejbalu dívek, které mají uzávěrku přihlášek do 3. 9. 2018!

POZOR! Družstva přihlašovaná do Přeboru Prahy minivolejbalu dívek, musejí poslat tištěnou písemnou přihlášku (viz příloha e-mailu) spolu s kopií dokladu o platbě LPD přílohou e-mailu na adresu praha@volejbal.cz.

Zdůrazňujeme, že Uzávěrka přihlášek dne 5.7.2018 je dána konečným datem, kdy elektronická Přihláška musí již být “na svém místě” v určené skupině ve VISu (!) – t.j. v tomto datu již musí být  vyplněná elektronická Přihláška z Podatelny VISu opatřena zelenými „fajfkami“ jak co se týče už i odsouhlasení „Odpovědnou osobou oddílu ve VISu“, tak i zaplaceným LPD družstva v Bance VISu ve stanovené výši. Ta se take letos nezměnila: družstva JKY+KKY+KTI = 500 Kč / 1 družstvo, ostatní soutěže = 300 Kč / 1 družstvo.

Tzn. doporučujeme podat přihlášku se vším všudy nejpozději do 29. června 2018! Po neděli už zbývají na podání přihlášky pouze tři pracovní dny: 2. – 4.7.2018. Podobně u PP-ZCIM a PP-ZKY-MIN v září t.r.

Věříme, že odpovědní funkcionáři družstev, volejbalových oddílů a klubů udělají vše pro to, aby bez zbytečných průtahů byly přihlášky jejich družstev odeslány stanoveným způsobem podle přiloženého NÁVODU k vyplnění a odeslání.

Další soutěžní dokumenty včetně ROZPISU soutěží mládeže PVS 2018/19, Zařazení družstev do soutěží očekávejte v průběhu měsíců srpna a v začátku září t.r. 

UPOZORNĚNÍ pro družstva z jiných KVS: Pražský volejbalový svaz přijme přihlášky družstev z jiných KVS pouze za předpokladu, že nebudou narušeny podmínky uspořádání mistrovských turnajů věkové kategorie v optimálních počtech zúčastněných družstev ve skupinách s prioritou garance účasti družstev z hl. m. Prahy.

Konečné rozhodnutí o účasti na návrh soutěžní komise mládeže PVS vydá výbor PVS dne 4.9.2018.

P.S. Další sportovně-technické dokumenty 2018/19 Vám zašleme po uzávěrce přihlášek. Licenční (členské) příspěvky ČVS 2018/19 podle Směrnice ČVS č. 10/2011 – změna 2/2018 hráčů/hráček, trenérů, funkcionářů, rozhodčích  a dalších účastníků soutěží 2018/19 se budou vyřizovat počínaje dnem 1.7.2018.

Přejeme všem hezké prázdniny a kvalitní tréninkovou přípravu a těšíme se na Vaši účast v novém soutěžním období přeborů Prahy mládeže 2018/19!

PaedDr. Petr Vosecký, předseda STK PVS (18..6.2018)