Dokumenty

Podklady k soutěžím mládeže 2006/07 (1)

11.8.2006

Zde v přílohách zveřejňujeme podklady k přípravě soutěží přeborů Prahy mládeže, zejména přihlášku do soutěže mládeže PVS 2006/07, Informace k soutěžím a Termíny kvalifikací. Přihlášku lze poslat v elektronické podobě, upozorňujeme však na nutnost připojení podpisu statutárního zástupce právního subjektu na přihlášce. Vklad družstva do soutěže lze uhradit bankovním převodem z účtu přihlašovaného na účet PTU-PVS, uvedený v Informacích ... Připomínám termín uzávěrky přihlášek: 25.8.2006 ! Tradiční organizační schůzky vedoucích a trenérů družstev před zahájením kvalifikací v prvním záříjovém týdnu, pozvánky budou zaslány na všechna přihlášená družstva!

Petr Vosecký, sekretář PVS