Dokumenty

Přihlášky do pražských soutěží 2015/16: 30. června!

25.6.2015

Sportovně-technická komise Pražského volejbalového svazu (STK PVS) připomíná všem oddílům a klubům, že se blíží řádný termín uzávěrky přihlášek družstev do mistrovských soutěží dospělých a mládeže 2015/16, kterým je úterý 30. června 2015!

Vyplněné přihlášky s dokladem o zaplacení LPD družstva s razítkem a podpisy oprávněných osob statutárních zástupců oddílu/klubu je třeba včas možné zaslat buď oskenované elektronicky anebo originály přihlášek poštou na adresu kanceláře svazu, a to nejpozději v uvedený den. Přihlášky bude sekretariát PVS přijímat i později v náhradním termínu do 7.7.2015, avšak pouze s dvojnásobným LPD. Výjimkou jsou uzávěrky přihlášek do soutěží přeborů Prahy mladších žáků a minivolejbalu dívek, kde s ohledem na tvorbu nových týmů bylo stanoveno datum 31. srpna t.r.

STK PVS provede rozlosování soutěžních skupin dospělých do 15.7., přihláškami mládeže se bude zabývat soutěžní komise mládeže tak, aby na sjednávacích schůzkách bylo možné předložit hrací skupiny soutěží všech věkových kategorií mládeže včetně kvalifikací.

Jan Lehký, předseda STK PVS, (25. června 2015).