Dokumenty

ROZPIS soutěží dospělých PVS 2015/16

12.8.2015

Na tomto místě spolu s přílohami zveřejňujeme nové platné sportovně-technické dokumenty

k soutěžím dospělých PVS 2015/2016:

1/ ROZPIS soutěží dospělých PVS 2015/16 – část. A (text)

2/ ROZPIS soutěží dospělých PVS 2015/16 – část. B (zařazení družstev do soutěží dospělých)

4/ ROZPIS soutěží dospělých PVS 2015/16 – část. C (Adresáře + termínové kalendáře soutěžních skupin)

5/ ROZPIS soutěží dospělých PVS 2015/16 – Příloha č. 1 – Listina rozhodčích

5/ ROZPIS soutěží dospělých PVS 2015/16 – Přílohy č. 2 – 5

6/ Seznam LP 2015/16

 

Poznámky:

1. POZOR! Tyto dokumenty byly letos poprvé rozeslány družstvům na adresy jejich org. pracovníků pouze     v elektronické podobě (nebudou již rozesílány poštou!).

2.  Adresář a termínový kalendář vaší soutěžní skupiny vychází z dat uložených ve VISu. Pouze online data ve VISu jsou platná pro průběh soutěžní skupiny, neboť jak v Adresářích, tak i v termínech utkání či v delegacích rozhodčích mohou a také zcela určitě nastanou změny.

3. Prostudujte si znění textové části Rozpisu, neboť došlo k několika podstatným změnám v některých ustanoveních, zejména v povinnosti hlášení výsledků, v možnostech odkladu utkání a v doplňování soupisek v průběhu soutěžního období.

4. Platby Licenčních příspěvků (LP) 2015/16 členů družstev jako obvykle: nejjednodušším způsobem je automatická platba prostřednictvím Podatelny VISu (bez pomoci PVS!), pak převodem  na fyzický účet PVS č. 6410450001/5500 a vyplněný Seznam LP 2015/16 spolu s kopií dokladu banky anebo útržku poštovní poukázky typu A e-mailem na adresu praha@volejbal.cz. Výjimečně lze také uhradit LP 2015/16 v hotovosti osobně v kanceláři PVS se Seznamem LP členů družstva.

5. Sportovně-technická komise PVS upozorňuje, že na základě mnohých poznámek rozhodčích v zápisech o utkání nebude tolerovat nestejnou výstroj hráčů/ek/ a postihovat pořádkovými pokutami také bude neplnění povinností domácích družstev hlásit výsledky utkání sms-zprávami či nezasláním Zápisů o utkání.

6. Soutěžní dokumenty budou k veřejnému nahlédnutí uloženy na webu PVS http://praha.volejbal.cz/ v rubrice Dokumenty. Soutěžní data lze také dohledat na http://www.cvf.cz/ v rubrice VIS a dále Soutěže ČVS, hlavní složka (dole v menu)a dále /praha/ a 2015/16.

Přejeme Vám všem hráčkám, hráčů, rozhodčím a všem funkcionářům oddílů a klubů dobrou přípravu na soutěže a hodně sportovních úspěchů v jejich průběhu!

 

Sportovně-technická komise PVS (12.8.2015).