Dokumenty

ROZPIS soutěží dospělých PVS 2017/18

1.8.2017

Vážené, vážení členové Pražského volejbalového svazu, v příloze k článku nabízíme soutěžní dokumenty k soutěžím dospělých PVS 2017/18:

1/ ROZPIS soutěží dospělých PVS 2017/18 – část. A(text)

2/ ROZPIS soutěží dospělých PVS 2017/18 – část. B – Zařazení družstev (oficial)

3/ ROZPIS soutěží dospělých PVS 2017/18 – Přílohy č. 2 - 5

4/ Termínové kalendáře skupin

Poznámka:

Na začátku měsíce srpna provede komise rozhodčích PVS delegaci rozhodčích. Doplněné rozpisy všech soutěžních skupin i s delegací rozhodčích ve formátu Word budou rovněž neprodleně zaslány družstvům a zveřejněny na našem webu PVS.

Také bude připojena novelizovaná Příloha č. 1 ROZPISU – Listina rozhodčích PVS 2017/18. 

Upozorňujeme, že jedině platný rozpis skupiny je pouze online v modulu Soutěže VISu ČVS!!!

STK provedla oproti pracovní verzi dokumentu „Zařazení družstev …“ k 26.7.2017 několik nezbytných změn v zařazení družstev do soutěžních skupin (M2A, Z2, Z3A a Z4C), vyžádaných v zájmu odstranění komplikací při požadavcích na střídání a souběhy některých družstev na domácích hřištích. Vzhledem k velkému množství již vyřízených požadavků družstev na střídání a souběhy ve většině soutěžních skupin už nebude možné jakékoliv nové žádosti realizovat!  

Doporučujeme využít klidu léta k vyřízení nezbytných administrativních úkonů souvisejících s přípravou na podzimní (resp. zimní) část soutěže, zejména průkazy hráčů/hráček, platbu LP apod.  

 

PaedDr. Petr Vosecký v.r.                           Barbora Caithamelová

předseda STK PVS                                          sekretářka PVS