Dokumenty

Rozpis soutěží dospělých PVS 2020/2021 + přílohy

27.7.2020

Vážené, vážení, členové Pražského volejbalového svazu, v příloze tohoto článku nabízíme následující soutěžní dokumenty k soutěžím dospělých Pražského volejbalového svazu 2020/2021:

 

1/ ROZPIS soutěží dospělých PVS 2020/2021 – část A (text)

2/ Zařazení družstev do soutěží dospělých PVS 2020/2021 – část B.

3/ ROZPIS soutěží PVS 2020/2021 – Přílohy č. 2 – 5

Poznámky:

Zařazení družstev do soutěžních skupin proběhlo na základě zohlednění požadavků družstev na střídání resp. souběhy utkání na domácích hřištích, které společně s textem ROZPISU schválila sportovně-technická komise PVS na své schůzi dne 24.7.2020.  

Dne 27. 7. 2020 byly ukončeny práce na založení všech soutěžních skupin a jejich rozpisů, resp. termínových harmonogramů soutěží dospělých PVS 2020/2021. Upozorňujeme v této souvislosti, že vzhledem k přemíře střídání družstev na domácích hřištích už nelze měnit přidělená čísla družstev v soutěžních skupinách.

Žádáme kontaktní osoby družstev, aby neodkladně zkontrolovali ve VISu údaje svých družstev a případně zaslali potřebné návrhy na opravy či doplnění. Družstva „zimních soutěží“ tedy PP-M, PP-Z a PP-Z1 žádáme, aby nejpozději do 10. 9. 2020 upřesnili hrací den a čas utkání na svém hřišti, pokud už tyto údaje nejsou uvedeny v poznámce přihlášky do soutěže.

Rozpisy soutěžních skupin Z-4-A a Z-4-D byly vzhledem k nízkému počtu družstev e skupině dodatečně doplněny o 3. kolo soutěže. Těmto družstvům zasíláme také v příloze informační list.

Vzhledem k tomu, že platba a evidování Licenčních příspěvků členů pro soutěžní období 2020/2021 (dále jen LP) probíhá výlučně prostřednictvím podané žádosti v modulu Podatelna VISu ČVS, doporučujeme si včas prostudovat Nápovědu Podatelny a dostatečně včas vyřídit jak platbu LP pro členy svých družstev, tak i zajistit přeregistraci na ČVS při podání hostování či přestupu.

V případě jakýchkoli nejasnosti či dotazů nás kontaktujte na adrese: praha@volejbal.cz.

Přejeme klidnou přípravu na zahájení soutěží dospělých PVS 2020/2021.

 

Petr Vosecký                                    Barbora Caithamelová

předseda STK PVS                        sekretářka PVS, vedoucí soutěží