Dokumenty

ROZPIS soutěží mládeže PVS 2015/16 + dokumenty!

14.10.2015

Pražský volejbalový svaz a jeho komise mládeže v příloze k článku zveřejňuje následující soutěžní dokumenty k soutěžím mládeže PVS v soutěžním období 2015/2016:

1/ ROZPIS soutěží mládeže PVS 2015/16

2/ Přílohu – listinu rozhodčích

3/ automatické tabulky pro 3,4,5 a 6 družstev

Poznámky:

V brzké době se podaří rozjet vedení soutěží ve VISu, takže co nejdříve zašleme všem zástupcům družstev s přístupem do VISu dodatečně stručnou informaci k vyplňování výsledků utkání. Vedoucí soutěží posléze budou spolu s rozpisem soutěžního kola před jeho zahájením vždy zúčastněná družstva informovat o kódu příslušné části soutěže ve VISu, kam bude třeba výsledky jednotlivých utkání zapisovat.

V Rozpisu je již zohledněna  povinnost pro pořadatele utkání/turnajů zasílat výsledky, tabulky, zápisy o utkání (poštou nebo čitelně oskenované přílohou e-mailu) a zapisovat výsledky do rozpisu příslušné části soutěže ve VISu. Je třeba si uvědomit, že je to opatření směřující k dalšímu zviditelnění pražské volejbalové mládeže.

Oficiální e-mailová adresa PVS je: praha@volejbal.cz!

Výsledky, články k soutěžím PVS mládeže, komentáře jsou zveřejňovány na webu PVS http://praha.volejbal.cz/ v příslušných věkových kategoriích mládeže. V zájmu zpestření této propagace Vás žádáme o zasílání Vašich komentářů a zejména fotografií z průběhu utkání. Za to předem děkujeme!

Upozorňujeme družstva, jejich trenéry a vedoucíi také na nutnost mít s sebou vždy všechny potřebné sportovně-technické náležitosti družstva podle SŘV a přiloženého rozpisu soutěží, mít vždy vedoucího družstva staršího 18 let s družstvem mládeže a také na povinnost členů/ek družstva mít stejnou výstroj.

Rozhodnutím výboru PVS byly zvýšeny odměny pro rozhodčí – viz ustanovení čl. 18 Rozpisu o rozhodčích.

Bylo rozhodnuto (pro zajištění bezpečného sledování hry rozhodčím!), že je na samotném uvážení delegova-ného rozhodčího v případě, kde je na hřišti místo předepsané stolice rozhodčího pouze švédská bedna anebo jiné náhradní stanoviště pro rozhodčího, zda rozhodčí náhradní stanoviště využije anebo zůstane stát u sloupku sítě na ploše.

Jménem výboru Pražského volejbalového svazu a soutěžní komise mládeže PVS přejeme všem družstvům a jejich členům a členkám co nejvíce sportovních úspěchů ! 

V Praze dne 14.10.2015

 

Jan Lehký, předseda soutěžní komise mládeže PVS

Petr Vosecký, předseda PVS

Barbora Caithamelová, sekretářka PVS