Dokumenty

Výzva klubům s mládeží (grant hl.m.Prahy na r.2016)!

3.11.2015

Všem volejbalovým  oddílům/klubům s mládeží Hl. m. Prahy

Věc: Podmínky Pražského volejbalového svazu pro zařazení do Projektu podpory a rozvoje mládežnického volejbalu v Praze na r. 2016, na jehož základě bude podána žádost o grant hl.m. Prahy v oblasti sportu v Programu I.A. na rok 2016

Vážené, vážení,

Výbor Pražského volejbalového svazu (dále jen PVS) na svém zasedání dne 27. října 2015 projednal a schválil rozhodnutí znovu se ucházet o grant hl. m. Prahy v programu I.A. (Celoměstské programy rozvoje sportu dětí a mládeže) na rok 2016.

Současně výbor PVS vypracoval a schválil Podmínky pro zařazení oddílů/klubů do Projektu podpory a rozvoje mládežnického volejbalu na rok 2016, na základě kterého bude Pražský volejbalový svaz žádat o účelovou dotaci-grant hl. m. Prahy na rok 2016. Datum podání žádosti o grant byl stanoven na 13.1.2016.

V příloze proto všem Vám, oddílům/klubům, které o volejbalovou mládež dlouhodobě pečují a aktivně se podílejí svojí účastí na soutěžích mládeže Pražského volejbalového svazu, přikládám jménem výboru PVS dokumenty, na jejichž základě výbor PVS rozhodne o zařazení žádajícího subjektu do Projektu:

1/ Podmínky pro zařazení oddílu/klubu do Projektu podpory a rozvoje mládežnického volejbalu v Praze na rok 2016 (grantu hl.m.Prahy v programu I.A.)

2/ Přílohu k Žádosti oddílu/klubu – Dotazník …

3/ Dokument hl.m. Prahy ke grantům na r. 2016 – Celomětstské programy podpory sportu pro rok 2016

Vyplněné dokumenty v případě Vašeho konkrétního zájmu o zařazení do Projektu PVS povinně zašlete na adresu Pražského volejbalového svazu (i přílohou e-mailu) nejpozději do 30.11.2015 !

 

Petr Vosecký, předseda Pražského volejbalového svazu.

Přílohy: 3 ks soubory dle textu