Dokumenty

Výzva klubům s volejbalovou mládeží

13.11.2018

Vážení členové Pražského volejbalového svazu! V přílohách k článku zveřejňujeme dokumenty, na jejichž základě může váš klub požádat Pražský volejbalový svaz (dále jen PVS) o zařazení do Projektu (PVS) podpory a rozvoje  mládežnického volejbalu v hl. m. Praze na rok 2019. To je rovněž podmínkou pro případný podíl na účelové dotaci grantu Hl. m. Prahy na rok 2019 v programu I. Systémový rozvoj sportu mládeže a dětí, vyhlášeném Hl. m. Prahou jako součást Celoměstských rozvojových programů na rok 2019. 

Jedná se o tyto tisky, schválené výborem PVS:

1/ PODMÍNKY pro zařazení volejbalových oddílů/klubů do Projektu PVS na r. 2019 (název zkrácen)

2/ DOTAZNÍK pro oddíl/klub žádající o zařazení do Projektu PVS na rok 2019 (název zkrácen)

Klub se sídlem v Hl. m. Praze, který splňuje všechny určené podmínky dle textu uvedených přiložených dokumentů zašle případnou kvalifikovanou Žádost na PVS (poštou anebo e-mailem) na jeho oficiální adresy nejpozději  30. 11.2018 !!! 

Případné nejasnosti či dotazy v době před odevzdáním Žádosti klubu zašlete na e-mail.adresu praha@volejbal.cz.

 

Pražský volejbalový svaz (12.11.2018).