dospeli

Informace k mistrovským soutěžím dospělých 2006/07

19.6.2006

Na začátku měsíce června byly všem družstvům v soutěžích dospělých Pražského volejbalového svazu (PVS) rozeslány INFORMACE k mistrovských soutěžím dospělých PVS 2006/07 spolu s PŘIHLÁŠKOU do soutěže PVS 2006/07 a poštovní poukázkou k úhradě licenčního poplatku družstva k přihlášce do soutěže. Pro zájemce přikládáme k tomuto článku elektronickou formu Přihlášky ... 2006/07 spolu s Informacemi. Družstva mohou uhradit licenční vklad družstva i převodem z účtu na účet PVS (PTU) - číslo je uvedeno v Informacích spolu s číslem variabilního symbolu volejbalu: 40. Připomínám, že řádný termín pro uzávěrku přihlášek byl stanoven na pátek 30. června 2006, opravný termín (konečná uzávěrka s dvojnásobným licenčním vkladem !) pak na pátek 6. července 2006. Pozor na žádosti o výjimky z rozměrů hřišt a zejména na požadavky na souběhy utkání více družstev na domácím hřišti ! Sportovně-technická komise se v rámci možností pokusí tak jako každoročně vyhovět těmto někdy "specifickým" přáním. V polovině července pak dojde k rozlosování soutěží a na pozdější reklamace už nebude vzhledem ke krátkosti času na tisk Rozpisu soutěží možné brát ohled. Doufejme, že se také podaří zkorigovat žádosti o zařazení do skupin jednotlivých tříd, zohledňující hrací dny. Stále více se totiž zvyšují počty družstev, žádající hru v úterý+čtvrtek do menšího počtu skupin (přitom v 1. a ve 2. třídě mužů a ve 2. třídě žen je to právě naopak - pouze jedna skupina 2. třídy mužů se hraje v pondělí+středu. Navíc se množí neoficiální "fámy" o uzavření některých pražských volejbalových areálů, což by byla opravdu velmi znepokojující informace! A tak i letos čeká rozlosování pražských volejbalových mistrovských soutěží opravdu horké léto - a to bez ohledu na počasí ...

Petr Vosecký, sekretář svazu