dospeli

Mistrovské soutěže Prahy dospělých - jaro 2006

28.4.2006

V průběhu měsíce dubna byly všem pražským družstvům dospělých v soutěžích a všem rozhodčím listiny PVS zaslány Úřední zprávy STK, které obsahovaly upřesněné termínové kalendáře jarní části mistrovských soutěží 2005/06 včetně delegací rozhodčích. Závěrečné období před zahájením soutěží (v úterý 2. května) bylo věnováno úpravám termínů. Na základě mnohých omluv rozhodčích provedla komise rozhodčích změny v delegacích. Proto kromě on-line sekce Soutěže na našem webu PVS zde nyní přinášíme materiál 1. Souhrn Úředních zpráv (vždy Adresář + Rozpis soutěže!) všech mistrovských soutěží PVS, řazených v materiálu dle Rozpisu soutěží, tzn. M1, M2A, M2B, Z2, M3A ... atd. včetně delegace rozhodčích, platné ke dni 28.4.06, jednak 2. Předelegace rozhodčích - jaro 2006, což je souhrn všech změn delegací rozhodčích, provedených KR PVS od doby vydání rozpisů jarní části a distribuce družstvům a rozhodčím. Žádáme v této souvislosti všechny účastníky soutěží, aby jakékoli změny podněty či připomínky zaslali obratem na sekretariát svazu (viz kontakty). Současně zde rovněž zveřejňujeme nová OFICIÁLNÍ  PRAVIDLA  VOLEJBALU  a   DIAGRAMY  k Volejbalovým pravidlům (formát PDF) k prostudování či ke stažení. Děkujeme Vám všem za spolupráci a přejeme všem hráčkám, hráčům, rozhodčím a divácké volejbalové veřejnosti hodně sportovních úspěchů a dobrých pocitů z volejbalové hry a samozřejmě - co nejméně zranění !

Za STK a KR PVS zpracoval Petr Vosecký, sekretář PVS