dospeli

ROZPIS soutěží dospělých PVS 2006/07

23.8.2006

Zveřejňujeme oficiální verzi Rozpisu mistrovských soutěží dospělých Pražského volejbalového svazu 2006/2007, jehož tiskovou brožuru bude sekretariát PVS distribuovat všem družstvům, zúčastněným v soutěžích a rozhodčím listiny PVS 2006/07 na počátku příštího týdne. Ke stažení můžete využít jak verzi ve formátu Word, tak i PDF, které jsou přílohou tohoto sdělení. Verze ve Wordu má výhodu v tom, že po kliknutí na jakoukoliv kapitolu anebo její část v OBSAHU se okamžitě zobrazí požadovaný text. V sekci Soutěže pak jsou připraveny pod tradičními kódy rozpisy jednotlivých pražských soutěží dospělých s termínovými kalendáři a delegacemi rozhodčích v on-line formě.  Informace pro rozhodčí: pokud rozhodčí má zájem na souhrnu svých delegací, pak na internetové adrese: www.volejbal.cz po kliknutí v hlavním menu na Wsport a uvedení svého jména v připravené bílé rubrice tak, jak je v Rozpisech uvedeno jeho jméno (tzn. příjmení, mezera a počáteční písmeno svého křestního jména, zobrazí se všechny jeho delegace ve všech soutěžích podle data utkání. Dále upozorňuji, že v týdnu od 14.-18.8. je z důvodů týdenní dovolené Petra Voseckého omezen provoz sekretariátu a pouze operativně bude úřadovat předseda svazu J. Háza takto: pondělí 14.8.06 od 11-17 h., čtvrtek 17.8.06 od 12-16 h. Plný provoz každodenně od 8:30 do 17:00 h. zahájí opět od 21.8. t.r. 

Petr Vosecký, sekretář PVS