Herní trénink

Nová kniha: Trénink dětí a mládeže ve volejbalu

5.2.2018

 

 

Informace o nové knize pro nácvik a trénink volejbalu mládeže

V měsíci prosinci 2017 vydalo nakladatelství KAROLINUM knihu "Trénink dětí a mládeže ve volejbalu". Jejím autorem je doc. PhDr. Jaroslav Buchtel, CSc., dlouholetý učitel na katedře sportovních her FTVS UK. Byl hráčem juniorské reprezentace a působil jako hráč v našich nejvyšších soutěžích. Kromě činnosti na fakultě pracoval ve funkcích  trenéra mládeže a seniorských družstev mužů i žen. V současnosti vede jako hlavní trenér akademické družstvo žen Univerzity Karlovy.

Kromě hráčské a trenérské činnosti vykonával řadu funkcí v ČSVS, ČVS především v oblasti metodiky volejbalu a školení trenérů. Řadu let vedl Ústřední metodickou komisi volejbalového svazu a byl členem trenérské rady. Je autorem 215 různých odborných volejbalových statí v periodikách, sedmi knih, z nichž jedna byla vydána v USA, osmi učebních textů, vše z oblasti teorie a metodiky volejbalu.

Učebnice si klade za úkol přinést volejbalové veřejnosti širší poznatky z oblasti teorie a praxe tréninku dětí a mládeže. Navazuje na učebnice stejného autora Teorie a didaktika volejbalu a Trénink volejbalu s nimiž tvoří celek, který pomůže získat teoretické vědomostí a praktické dovednosti pro nácvik a trénink volejbalu. Z hlediska věku zahrnuje kniha  děti od šesti do dvanácti let a mládež od dvanácti u děvčat do sedmnácti a chlapců do osmnácti let. Kromě všech pěti druhů barevného minivolejbalu, kterým publikace začíná, pokračuje dále šestkovým volejbalem až do kadetských kategorií. 

Celý text knihy obsahuje 47 barevných kinogramů a fotografií, 79 schémat a 187 cvičení.

Je určena nejen pro posluchače vysokých škol sportovního i jiného zaměření v České  republice, ale především všem trenérům, učitelům a dalším zájemcům, kteří chtějí se chtějí věnovat mládeži a naučit ji hrát volejbal. Kdo máte zájem, knihu je možné si zakoupit v nakladatelství UK v Praze Karolinum , Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1, telefon: 224 491 275, http://cupress.cuni.cz/, e-mail: distribuce@ruk.cuni.cz  anebo v knihkupectví Karolinum, Celetná 18, 116 36 Praha 1, telefon: 224 491 448, e-mail: jana.padevetova@ruk.cuni.cz.         

 

Pro web PVS dne 29. 1. 2018, Jaroslav Buchtel.

 

Buchtel.J._Trenink-deti-a-mladeze-ve-volejbalu.jpg