Historie

Úvod Zdeňka Vrbenského do rubriky HISTORIE !

3.5.2012

Vážení příznivci pražského volejbalu se zájmem o jeho bohatou a slavnou historii !

Jménem Pražského volejbalového svazu (PVS) Vás vítám na novém bloku jeho webových stránek, věnovaném této tématice a současně vyzývám ke spolupráci každého, kdo by do něj mohl a byl ochoten čímkoliv přispět. Jako výchozí materiál nabízím své pojednání „Historie pražského volejbalu 20. století“ z roku 2004 (příloha 1), které bylo v rámci loňských oslav 90 let organizovaného českého (a tedy i pražského) volejbalu v omezeném počtu rozmnoženo a rozdáno účastníkům slavnostního zasedání PVS. To se uskutečnilo 15. prosince 2011 v hotelu Questenberk na Pohořelci za přítomnosti vedení PVS, zástupců ČVS, loňských jubilantů a dalších významných osobností pražského volejbalu. Referát a fotografie z této akce jsou k nalezení v bloku „Perličky“ tohoto webu.

 Historii našeho volejbalu se věnuji více jak 10 let, v letech 2002-2005 jako člen Komise společenského významu volejbalu (KSVV) při PVS a od konce roku 2005 jako člen Rady Síně slávy českého volejbalu při ČVS. Do této prestižní komise mě katapultovalo zmíněné pojednání, na kterém jsem pracoval více jak dva roky a které jsem v roce 2004 předal KSVV ČVS jako příspěvek Prahy pro připravovanou (a dosud nevydanou) „Zlatou knihu českého volejbalu“. V roce 2004 také vyšla ve Zpravodaji ČVS č. 3 moje první výzva pražské volejbalové veřejnosti, která – bohužel – zůstala bez odezvy. Její obsah je stále platný a proto ji znovu přikládám (příloha 2).  

Je možné, že předložená publikace obsahuje nějaké nepřesností (možná i chybné údaje) a tak uvítám jakékoliv Vaše připomínky a dodatky. Dále je třeba zdůraznit, že zájem KSVV PVS se netýká pouze vrcholového volejbalu, ale že uvítáme příspěvky z historie kteréhokoliv z pražských oddílů, životopisy a fotografie jeho významných osobností z řad hráčů, trenérů, funkcionářů a rozhodčích. Zajímá nás i volejbal mládežnický a zvláště pak v případě družstev, která získala pro Prahu tituly přeborníka republiky.

A pokud si netroufáte příspěvek zpracovat sami, nabídněte nám potřebné materiály (podklady). Případné dotazy a nabídky posílejte na e-mail: vrbenskyz@seznam.cz nebo volejte na  724 333 892. Těšíme se na spolupráci !

Zdeněk Vrbenský, 1. května 2012