Juniorky

Trenéři juniorek - POZOR !

6.3.2006

                  SPRÁVNÍ RADA ČVS k rukám předsedy ČVS ing.A.Lébla

 

Věc :

ŽÁDOST TRENÉRŮ A VOLEJBALOVÝCH ČINOVNÍKU NA VOLEJBALOVÝ SVAZ O ZMĚNU KATEGORÍÍ KADETEK A JUNIOREK

 

Vážení volejbaloví činovníci,

 

Obracíme se na Vás jménem většiny trenérů mládežnických družstev dívek z celé ČR, od mladších žákyň až po juniorky ze všech výkonnostních kategorií, kromě extraligy kadetek a juniorek, kterým ovšem nebráníme, aby se k nám také přidaly.

ŽÁDÁME DŮRAZNĚ O ZMĚNU VĚKOVÝCH KATEGORIÍ KADETEK A JUNIOREK a to ve smyslu PRODLOUŽENÍ VĚKOVÝCH KATEGORIÍ U KADETEK A JUNIOREK o JEDEN ROK, RESPEKTIVE o JEDNU HERNÍ SEZONU a to ve

VŠECH SOUTĚŽÍCH KROMĚ EXTRALIGY kadetek a juniorek.

 

Zdůvodnění:

 

V poslední době přichází do volejbalu stále méně dětí, takže jako trenéři jsme vděční za každou jednotlivou hráčku, která se tomuto sportu věnuje. Díky snížení věkové hranice u kadetek a juniorek došlo jednoznačně k rapidnímu snížení kvality hráček, které přecházejí z kadetek do juniorek a z juniorek do ženských soutěží, a to ve všech činnostech ( HČJ, zkušenosti, technika atp.)mezi juniorkami a ženami pak k rapidnímu úbytku hraček.

Důvod tohoto poklesu je jasný, trenéři kadetek a juniorek mají díky snížení věkových kategorií nedostatek času k tomu, aby hráčky dostatečně připravili pro příchod do ženských družstev.

Je všeobecně známo, že ve výkonnostním volejbalu, ale bohužel nejenom tam, se v přípravkách a žákovských kategoriích ( mladší žákyně, starší žákyně )  přípravě a tréninku věnují většinou dobrovolní tatínkové, jejichž dcery v družstvech hrají a to v mnoha případech bez trenérských a odborných zkušeností. Tímto jim chceme poděkovat, protože nebýt těchto tatínků, mnohde by volejbal už dávno zanikl.

Musíme však konstatovat, že od těchto „tatínků“ přicházejí do kadetek a juniorek hráčky s velkými nedostatky a trenéři mají díky snížení věkové hranice nedostatek času hráčky připravovat pro ženská družstva.

 Původní snížení věkových kategorií, o kterém rozhodl ČVS vypadalo tak, že se věková hranice snížila u všech kategorií o jeden rok, respektive o jednu herní sezonu ,to znamenalo, že všem kategoriím- přípravky, ml.žákyně, starší žákyně, kadetky, juniorky, byl ubrán jeden rok z přípravy. I když bylo jasné, že se volejbal v přípravkách nelze začít učit o tento rok dříve, protože děti na to fyzicky prostě nestačí. Díky tomuto posunu nastal další problém, a to, že ve většině případů na sebe přestaly navazovat základní školy a střední školy s ohledem na žákovské a kadetské kategorie a dále střední školy a vysoké školy s ohledem na juniorské a ženské kategorie, což v důsledku znamená, že hráčka, která je díky posunu věku již kadetka, chodí ještě do 9-té třídy a hráčka studující čtvrtý ročník střední školy je již v kategorii žen.

Po té, kdy byl ČVS upozorněn na tuto skutečnost, došlo k částečné úpravě v kategorii starších žákyň, kde se věková hranice posunula částečně správným směrem.

Díky tomu se však paradoxně zkrátila pro tyto hráčky doba přípravy v kadetkách a juniorkách. Snížím-li věkovou hranici u všech věkových kategorií o jeden rok ( s volejbalem vpřípravkách nemůžu začít dříve),  zkrátím celou přípravu mládežnických družstev o jeden rok!!!

Vrátím-li, ale starším žákyním onen jeden rok, aby navazovala základní škola na střední školu,  uberu automaticky tento rok kadetkám a juniorkám.

Tudíž těmito rozhodnutími jste zkrátili přípravu v dorosteneckých družstvech o dva roky, tj. jeden rok na začátku a druhý rok na konci ! Musíme ale konstatovat, že i ten jeden rok je velmi znát na hráčkách, které musí předčasně skončit v juniorkách a nepřipravené odchází do ženských družstev, které je nechtějí z důvodu nedostačující výkonnosti.

 

Tyto problémy již ve svém dopise výstižně popsal bývalý extraligový hráč a v současné době trenér TATRANU STŘEŠOVICE pan Jaroslav Hlinka .

 

Vzhledem k tomu, že se s těmito názory v plném znění ztotožňujeme, přikládáme tento dopis

v jeho plném znění, jako součást této žádosti, neboť osvětluje podstatu problému.

 

 

                                                                                                                   V Praze 15.03.2005

 

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ – Místopředseda ČVS p. Antonín Lébl

 

 

Na vědomí :

p.Richard Wiesner, p.Jan Černý, p.Aleš Novák,Mgr.Vladimír Pech, p.Jiří Kozel, MVDr. Luboš Moravec, p.Miroslav Horáček, Mgr.Milan Žák

 

 

 

Věc :

NALÉHAVÁ ŽÁDOST O ZMĚNU VĚKOVÝCH KATEGORIÍ DÍVČÍCH DRUŽSTEV

 

Vážení kolegové,

 

Tohle všechno Vám píšu jako člověk, který má rád volejbal, kterému volejbal něco dal a který mu chce něco vrátit. Mohl bych to nechat být, ale nedá mi to.

 

Budu celou problematiku popisovat v bodech,zbytek si určitě domyslíte :

Co nás, jako trenéry vede vystoupit proti stávajícím věkovým kategoriím žákyň, kadetek a juniorek ?

1. Tím, že se všechny věkové kategorie snížily  o jednu herní sezonu , nelze začít u přípravek

o tento rok až rok a půl dříve – nejsou schopny především fyzicky zvládnout

požadovaná a potřebná cvičení, nelze začít dříve.

2. Do ml. žákyň přicházejí hráčky ( nelze ani o hráčkách mluvit ), které nic neumějí,   nezvládají z volejbalu téměř nic, ani nemohou, protože na to prostě fyzicky nemají.

Ale to není vina trenérů, ale posunu věkových kategorií.

3. U starších žákyň je to úplně stejné, až na to, že už na to mohou mít fyzicky, ale technika je špatná – neměly na to v ml.žákyních fyzicky, tak to nezvládly ani technicky, a to si přinesly s sebou.

 

 

 

 

A teď velké problémy :

 

4. končí-li starší žákyně svoji kategorii a jde do mladších dorostenek ( kadetek ), je ještě, a to v mnoha případech žákyní základní školy  - 9-té třídy – nemá-li daný oddíl kadetky, nebo odpovídající kadetky, kvalitní a perspektivní hráčka :

a)

Nehraje a končí

b)

Hraje nekvalitní soutěž a upadá

c)!!!

Chce-li takovou hráčku ligový oddíl v jiném městě, rodiče hráčky nepouští, aby absolvovaly 9.třídu ZŠ na jiné škole, kdy se připravují na přijímací zkoušky na střední školu třeba do Prahy – proč, to Vám jistě nemusím vysvětlovat.

To znamená – základní a střední školy na sebe v takto nastavených věkových kategoriích nenavazují!!!

Hráčky buď končí s volejbalem, nebo herně upadají.

d)

V mnoha oddílech po republice trénují přípravky mladší i starší žákyně – dobrovolní

Tatínkové, jejichž dcera v družstvu hraje ( budiž pochváleni, bez nich to nejde ),

ale domyslete si to sami.

I když jsou holky talentované, nastane problém ZŠ – Střední škola ( viz bod 4 a,b,c ),

Taková hráčka přijde do kadetek, a juniorek ( to mám z praxe )- já začínám se základy volejbalu, herními činnostmi jednotlivce, a hlavně odstraňováním špatných návyků - dříve jsem na to měl 4 – 4,5 roku, dnes o rok a půl méně – myslím si, že jsem alespoň průměrný trenér, ale nejsem schopen hráčky za tento krátký čas dostatečně připravit do ženského družstva. Vím, že jediný, kdo to dokáže, je Luboš Bednář –dnes z Liberce a Aleš Novák z Brna, ale takto schopných trenérů je jen málo.

 

5. Dříve mi juniorky poslední rok, až rok a půl pendlovaly do žen, dnes to není možné, protože na to prostě nemají!!! Starší hráčky před touto změnou pendlovaly do žen, kde se učily, ale už nepřekážely a nebyly na obtíž. Odtud do dorostu přinesly techniku, herní prvky a herní jistotu žen a mladší se od nich učily. Fakt, že to co trenér horko-těžko vysvětluje a není mu to stejně nic-moc platné, přicházelo samo a bez problémů a výkonnost družstva šla rychle nahoru. ( nelze stavět na dvou-třech výjimečných hráčkách, kde to funguje trochu i teď- Aneta Havlíčková – Olymp, Helena Havelková  - Slavie to je ale všechno.) Ale například Aneta trénovala s matkou (ligovou volejbalistkou ) už ve 12-ti letech.

 

 

Takže závěrem k mládeži – nelze – v takto zkráceném čase dostatečně připravit hráčky pro družstva žen a to platí pro všechny soutěže, ale především pro extraligu a reprezentaci. To znamená, že většina končících juniorek ( z důvodu věku a výkonnosti ), které by mohli být za rok až dva dobré, končí úplně s volejbalem, protože je nikde nechtějí.( Ještě na to nemají )

 

6. VELKÝ PROBLÉM

Končící juniorka v  mnoha případech studuje ještě 4.ročník Střední školy, například v Č.Budějovicích, chce jít na vysokou školu do Prahy, má o ni zájem Olymp ( Slavie )- pustí ji rodiče dokončit 4.ročník + maturitu do nové školy do Prahy ?! Vy byste to udělali? Já ne!

Takže  hráčka buď ztratí rok, nebo skončí, protože nemá v místě za koho hrát.

 

7. Představte si motivaci trenérů mládeže a dorostu, když většina jejich hráček po 8 – 9-ti letech práce končí s volejbalem, protože je prostě do žen nechtějí, protože na to ještě nemají!Ani nemohou mít!

Mě taková práce prostě nebaví. A jak vidíte, nejsem sám. Pro trenéra mládeže je odměnou, když vidí, jak jeho hráčky pokračují v ženských mužstvech, a ne, že v 18-ti letech skončí s volejbalem a dlouhodobá práce trenéra přichází vniveč .

 

8. Co nastane za dva až čtyři roky, kdy dnešní starší hráčky v extralize a v reprezentaci skončí studium a odejdou do zahraničí, nebo skončí s volejbalem? Budete muset vzít nehotové a málo připravené hráčky, což znamená celkový pokles úrovně na všech stupních :  ml.žákyně, st.žákyně, kadetky, juniorky, extraliga, reprezentace, protože budou hrát všechny hůř, ani Vám to nepřijde… Ale hlavně nic jiného Vám nezbude, protože nic lepšího nebude. Bude pouze velký pokles volejbalové základnya kvality.

Nemám-li kde hrát – končím ( kadetky, juniorky, ZŠ – SŠ, SŠ – VŠ ) návaznost škol na věkové kategorie.Nechtějí-li mě – končím ( ženy ) přechod z juniorek do žen.

Končí-li moji svěřenci s volejbalem po 7. letech práce, nemá to smysl dělat – končím

 ( trenéři mládeže ).

 

9. Argument, že se v těchto mládežnických věkových kategoriích hraje ME a MS, neobstojí :

 

 

a)

Kolika těchto podniků se zúčastní hráčka za svou kariéru kadetky a juniorky? Maximálně jednoho, až dvou, pokud se kvalifikuje! Více možností nemá.

Ovšem pokud jsou hráčky dobře připravené, ( což dnešní model neumožňuje )

muže za reprezentaci žen odehrát 10 a více let, musí být tedy cílem NE mládežnická, ale především dospělá reprezentace. Ví někdo, kolikrát uspěli naši mládežníci na ME, nebo na MS? Ale co uhráli družstva dospělých, ví  téměř každý .

b)

Hlavně, budou-li se od starších spoluhráček, které již pendlují do žen, učit v družstvu ty mladé, porostou výkonnostně rychleji. Moje vlastní zkušenost. To platí i pro pendl kadetky-juniorky apod. Tyto hráčky, které věkově ale hlavně výkonnostně budou moci reprezentovat, si trenér reprezentace jednoduše vybere.

 

 

 

Toto snížení věkové hranice nemá bohužel jedinou výhodu, ani žádný přínos pro samotný volejbal, alespoň já jsem žádný nenašel – rád se nechám nějakým odborníkem poučit- NE však těmi, kteří se do role odborníků staví sami. Přikládám pouze část seznamu trenérů, kteří  se chtějí  vrátit k minulým věkovým kategoriím, a to už od ročníku 2005 – 2006.

Chcete –li otrávit a případně ztratit většinu trenérů mládeže, ale především hráček, tak to nechte být.

Výsledek uvidíte do dvou až čtyř let.

 

Při rozhodování o takto důležitých a zásadních věcech by měli volení funkcionáři přihlížet především k většinovému názoru trenérů, kteří mají blíže k praktickým důsledkům těchto změn. Tímto vyjadřuji názor nejen svůj, ale i názor většiny trenérů

mládeže a žádáme, aby se zástupci z řad trenérů mohli zúčastnit při projednávání požadované změny.

 

Vzhledem k tomu, že v krátké době dojde k ukončení mládežnických soutěží, je nutné projednat tuto změnu velice operativně, než se trenérům družstva rozpadnou!

 

S pozdravem

 

Jarda Hlinka

Trenér TJ Tatran Střešovice

+420 602 376 859

hlinkajaroslav@seznam.cz

 

P.S. Na tento dopis p.Hlinky dodnes nikdo nereagoval……..

 

  

I když první část dopisu pana Hlinky díky změně věkové hranice u starších žákyň již neodpovídá, je tento popis situace více, než výstižný a s jeho zněním se plně ztotožňujeme, přestože pan Hlinka popisuje situaci do značné míry ve vztahu k reprezentaci.

 

Protože reprezentace ČR v kategorii kadetek a juniorek byla podle ČVS hlavním důvodem proč došlo ke změně věkových kategorií , dovolujeme si vedení našeho volejbalu upozornit, že český volejbal netvoří pouze reprezentace ( i když toto by měl být cíl našeho společného snažení ), ale hlavně masové rozšíření našeho sportu mezi mládeží.

Ne každý hráč se stane reprezentantem, tuto čest má pouze zlomek z celé volejbalové základny, ale musíme upozornit ty, kteří vidí pouze reprezentaci, že bez široké volejbalové základny, dobrovolných trenérů, i těch dobrovolných tatínků a organizačních pracovníků, by měla reprezentace veliké problémy.

 

NÁŠ NÁVRH :

 

Protože k posunu věkových kategorií došlo pouze z důvodu reprezentace ČR ( MS a ME kadetek a juniorek se hraje v těchto věkových kategoriích ).

Do reprezentace jsou nominovány pouze hráčky – z extraligy (kadetek, juniorek,případně žen)

Za posledních 10 let neznáme hráčku, která by byla v reprezentaci z nižší soutěže.

Navrhujeme, aby se věkové kategorie kadetek a juniorek ve všech soutěžích prodloužily o jednu herní sezonu oproti současnému stavu. Tato naše žádost se netýká extraligy kadetek a extraligy juniorek přestože si myslíme , že by tato změna, těmto kategoriím výkonnostně velmi prospěla a díky tomu by prospěla i reprezentaci.

 

P.S. Uvědomte si prosím, kolik mladých dívek, které byly zvyklé od svých cca 9-ti let pravidelně 2x, 3x i 4x týdně chodit na trénink a vytvořily si díky volejbalu určité kladné životní návyky, se ocitne ve věku kolem 18-ti let v situaci, kdy musí řešit nejen to, na jakou školu půjdou, kudy se bude dále ubírat jejich život, jestli je ten jejich kluk miluje, nebo nemiluje a mnoho dalších životních otázek, ale i to, co s valným časem, který jim zůstal poté, kdy musely skončit s volejbalem, kterému se 9-10 let věnovaly, protože díky výkonnosti je ženské družstva nechtějí….

Víme co nastane a víme to velice dobře: partičky, hospoda, diskotéky, v mnoha případech drogy a podobně. Samozřejmě, že toto může nastat i s tréninkem a s volejbalem, ale ta šance je podstatně menší. Neberme proto těmto osmnáctiletým jednu z mála jistot, které v tomto věku mají a kterou si za 10 let tréninku sami vybudovaly. Dejme jim ještě rok, ať mají čas se rozhodnout. Myslíme si, že když má hráč kde hrát a v družstvu není díky výkonnosti pouze trpěný, že s volejbalem jen tak neskončí. Ale nemá-li kde hrát a ještě má problémy s výkonností – s volejbalem skončí. Buďme v dnešní době vděční za každého hráče, třeba i v okresním přeboru, buďme vděční za každého dobrovolného trenéra.

Zaniknou-li malé a venkovské oddíly, nikdy se nemusí objevit talenty a hráči, které tyto malé venkovské oddíly nevychovali, ale pro volejbal objevili.

Méně hráčů znamená i méně peněz pro volejbal.

 Tato změna by se měla týkat již soutěžního ročníku  2006/2007 a dále. To znamená,že hráčky, které měli ve svých kategoriích letos končit budou moci v těchto kategoriích hrát ještě příští rok(další herní sezonu).

 Za mládežnické trenéry,činovníky a hračky:

 

 JÁ……………………………….SOUHLASÍM A PODPORUJI ZMĚNU VĚKOVÝCH KATEGORIÍ KADETEK A JUNIOREK VE SMYSLU PRODLOUŽENÍ VĚKU, KDY MOHOU HRÁT ZA JUNIORKY A KADETKY O JEDEN ROK , RESPEKTIVE O JEDNU HERNÍ SEZONU DÉLE.

 

SOUHLASÍM SE ZNĚNÍM ŽÁDOSTI V PLNÉM ROZSAHU.

 

Připomínky a dodatky ke znění žádosti :

 

 

 Aby byl tento souhlas  platný, je nutné vyplnit následující údaje :

 

Jméno, příjmení  :

Funkce                 :

Oddíl                    :

Telefon                 :

Adresa                 :

e-mail                   :

 

E-mail zašli na : hlinkajaroslav@seznam.czPoštou na adresu : Správní Rada ČVS,

k rukám Ing.Antonína Lébla, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 

(Tento text zaslal ke zveřejnění Jaroslav Hlinka, člen výboru PVS a trenér juniorek TJ Tatran Střešovice !)