Konference

11. konference ČVS schválila změnu stanov!

2.12.2015

Jak jsem Vás před dvěma týdny informoval, v neděli 22. listopadu se v Praze uskutečnila 11. (mimořádná) konference Českého volejbalového svazu. Ta měla na programu kromě obvyklých procedurálních otázek na programu nejdůležitější bod a tím bylo projednání návrhu nejdůležitějších změn v ustanoveních současně platných stanov ČVS tak, aby svaz (dosud občanské sdružení) mohl dále pokračovat jako spolek podle Nového občanského zákoníku. Tedy jinými slovy, aby v krátké době předcházející konferenci byly zapracovány takové úpravy, které by po schválení delegáty konference měly zajistit zaregistrování rejstříkovým soudem. Ostatně Český volejbalový svaz a potažmo pak krajské volejbalové svazy avízovaly v budoucím období do 12. řádné konference ČVS v roce 2017 další potřebné úpravy stanov podle potřeb současného vývoje. V příloze je uložen návrh změn stanov ČVS, který byl předložen k jednání konference a schválen.

I přes některé problematické příspěvky, z nichž zejména vynikl diskuzní příspěvek delegáta Zlínského KVS Fr. Peštuky, nakonec 11. mimořádná konference ČVS upravené svazové stanovy schválila. K úspěšnému jednání přispěla i 21členná (100%ní účast!) delegace z hl. m. Prahy, z níž Dr. Vít Mařík a Bc. Jakub Lébl též vystoupili v diskuzi. Věřím, že stanovy budou soudem schváleny, čímž se potvrdí i oprávněnost působení právní osobnosti Pražského volejbalového svazu jako pobočného spolku (podle stanov ČVS), schváleného Městským soudem v Praze v dubnu r. 2014.

V příloze přinášíme několik fotografií z průběhu mimořádné konference ČVS, které pořídil náš delegát Ing. Jan Černý. V popředí dvou snímků záběr na členy pražského delegace.

PaedDr. Petr Vosecký, předseda svazu (1.12.2015).