Konference

Dnes se schází delegáti mimořádné konference PVS

27.10.2015

Dnes, t.j. v úterý 27. října odpoledne se na Strahově sejdou delegáti mimořádné konference Pražského volejbalového svazu, aby svým jednáním naplnili dva základní cíle, dané programem konference. Prvním úkolem, samozřejmě kromě obvyklých schvalovacích procedur při podobných zasedáních, je projednat předložený návrh změn stanov Českého volejbalového svazu a případně tento návrh o konkrétní příspěvky doplnit, druhým cílem je pak zvolit 21 delegátů na 11. mimořádnou konferenci Českého volejbalového svazu, která se bude konat 22. 11. 2015 v Praze.

Právě celostátní konference má tu pravomoc, aby revizi stanov ČVS, které by měly odpovídat v rozhodujících ustanoveních novému občanskému zákoníku, schválila a vyhověla tak schvalovacímu procesu zápisu rejstříkového soudu. Věřme, že se delegáti dostaví v potřebném počtu, aby cíle mimořádné konference mohly být splněny.

Pražský volejbalový svaz (27.20.2015).