Konference

Jiří Olšiak zvolen předsedou PVS !

5.4.2017

 

Úspěšný průběh konference Pražského volejbalového svazu 2017!

 

V zasedacím sále České unie sportu na Strahově proběhla v pondělí 3. dubna t.r. jedna z nejúspěšnějších konferencí Pražského volejbalového svazu. Celkem 88 delegátů z pozvaných 120 (73%ní účast!) vyslechlo zprávy o činnosti výboru PVS v minulém funkčním období a zprávu o stavu rozvoje volejbalu v hl. m. Praze v letech 2013 - 2017. Slova dosavadního předsedy svazu Petra Voseckého odměnili přítomni účastníci dlouhotrvajícím potleskem. Po diskuzi, v níž m.j. si někteří delegáti m.j. vyžádali reakci přítomného předsedy ČVS Zdeňka Haníka na otázky defraudace a špatné kontroly hospodaření ČVS, a po následné výměně názorů a vysvětlení ze strany Jindřicha Neumanna -  člena hospodářské komise ČVS, Víta Maříka, Jiřího Baumruka a nakonec i Jiřího Olšiaka - dosavadního člena správní rady ČVS, které přinesly zcela jiný pohled na práci vedení ČVS v čele s Dr. Haníkem, následovaly volby.

Zvolen byl nový 20tičlenný výbor Pražského volejbalového svazu na období 2017 - 2021, 3členná kontrolní a revizní komise PVS, dále 11 kandidátů členství ve výboru ČVS na příští období a také 26 delegátů s hlasem rozhodujícím na 12. konferenci Českého volejbalového svazu dne 13. května 2017. V usnesení z konference delegáti přijali hlavní úkoly a schválili volby a také na návrh dvou delegátů z klubů hl. m. Prahy m.j. požádali Zdeňka Haníka, aby už nekandidoval na funkci předsedy ČVS 2017 - 2021! Přehled zvolených funkcionářů přineseme v dalším obsáhlejším článku ke konferenci PVS, spolu s přijatými dokumenty, podrobnějšími údaji a s fotografiemi z průběhu konference.

Po skončení konference se uskutečnilo 1. zasedání nově zvoleného výboru, které zvolilo PaedDr. Jiřího Olšiaka novým předsedou Pražského volejbalového svazu, za místopředsedy svazu byli zvoleni PaedDr. Petr Vosecký (organizace a řízení) a Bc. Jakub Lébl, MBA (P.R. a marketing), v 9členném předsednictvu, které se stalo novým statutárním orgánem Pražského volejbalového svazu, jsou kromě 3 výše jmenovaných Ing. Daniel Dvořák, Ing. René Činátl, Alexandr Mráz, Jindřich Neumann, Jakub Strnad a Dana Vaiglová.

V závěru tohoto komentáře chceme poděkovat všem představitelům volejbalových oddílů a klubů hl. m. Prahy, kteří se podíleli nejen na velice úspěšné činnosti našeho pražského volejbalu v uplynulém období, za jejich aktivitu a přínos k úspěšnému průběhu a závěrům krajské konference Pražského volejbalového svazu dne 3. dubna 2017.

Výbor Pražského volejbalového svazu (4.4.2017).