Konference

Konference PVS 2017: pozvánka + Přehled počtu delegátů

8.3.2017

Zveřejňujeme další důležité dokumenty související s přípravou krajské konference Pražského volejbalového svazu, která se bude konat dne 3. dubna 2017. V příloze tohoto komentáře nyní jsou:

1) Pozvánka pro delegáta s hlasem rozhodujícím na konferenci PVS, adresována představiteli oddílu/klubu

Pozvánky spolu s delegačním lístkem/resp. lístky delegáta s hlasem rozhodujícím byly dnes odeslány poštou na adresy oddílů a klubů.

2) Přehled kvót delegátů oddílů/klubů hl. m. Prahy s hlasem rozhodujícím na konferenci PVS

Počet delegátů z jednotlivých oddílů a klubů byl stanoven na základě rozhodnutí výboru PVS kvótou = 1 delegát na každých započatých 100 členů, kteří zaplatili Licenční příspěvek ČVS 2016/17 nejpozději ke dni 31.12.2016!

Další podkladové dokumenty a související informace ke konferenci PVS budou rovněž postupně zveřejněny v této rubrice.

Výbor Pražského volejbalového svazu (8.3.2017).