Konference

Konference zvolila nový výbor PVS!

19.4.2013

Krajská konference Pražského volejbalového svazu (dále jen PVS) 2013 úspěšně splnila svoje základní zadání. Delegáti, kterých se sešla těsná nadpoloviční většina z pozvaných oddílů a klubů Prahy, projednala a schválila zprávu o činnosti výboru svazu a kontrolní a revizní komise v uplynulém období a o dalším směřování rozvoje volejbalu v Praze. Konference v rámci voleb zvolila nový 16tičlenný výbor PVS a čtyřčlennou KRK svazu a patnáct delegátů za pražský volejbal na 10. konferenci ČVS, která se bude konat 19. května v Brně. 

Tentokrát se oproti několika předcházejícím pražským konferencím nekonala žádná bouřlivá diskuze, neboť na programu nebyl žádný kontroverzní bod, ke kterému by došlo k protichůdné názorové debatě. Zkrátka je možné konstatovat, že se ukázala potřeba konečně už "táhnout za jeden provaz", kterým jsou přeneseně jednak větší peníze na činnost družstev oddílů a klubů, jednak starost nejen o další rozvoj volejbalu zejména mládeže, ale i o konsolidaci členské základny a její omlazování. Není totiž tajemstvím, že věkové složení družstev stárne a zatím není jednoduché odcházející generace doplňovat či přímo nahrazovat.

V případě očekávaných příznivých zpráv z magistrátu hl. m. Prahy by se napříště mohla vylepšit finanční situace v zabezpečení členské základny mládeže přidělením prostředků z grantu MHMP v rozvojovém programu VIII, ze které půjdou účelové peníze na přírůstky v mládeži, na její trenéry a na pronájmy prostor, vhodných k provozování volejbalu. Výbor PVS hodlá v budoucnu konkrétně přispívat na vznik nových oddílů mládeže. Je třeba využívat možnosti hlavně při školách. Také pražské beachvolejbalové kluby chtějí více spolupracovat při získávání nových mladých hráčů a hráček. Proto kandidátka výboru svazu posílila svoje složení o představitele beachvolejbalu Jana Hergeta - jednatele BK Ládví a garanta za dalších 7 beachových subjektů (schválená kandidátka je přílohou článku).

Hospodaření svazu v období 2009 - 2013 bylo podrobeno pravidelným kontrolám ze strany kontrolní a revizní komise vždy se závěrem: absolutorium. Kladné výsledky hospodaření a čerpání rozpočtu pražského svazu se zobrazily i ve výsledku bilance k 31.12.2013, kdy na účtu PVS byl zůstatek ve výši 517 tis. Kč. Ten bude využit k posílení rozpočtu hlavně v první polovině roku 2013, se záměrem přispět hlavně na mládež. Už v minulém funkčním období bylo mládeži včetně příspěvku aktivním oddílům a klubům mládeže a k zabezpečení činnosti Krajského centra - Praha věnováno z rozpočtu PVS skoro 950 tis. Kč.

Konference po racionálně vedené diskuzi ve svém závěru schválila usnesení z konference, zvolila nový výbor PVS. V něm jsou jak dosavadní opory svazu, jako Ing. Jan Černý, Ing. Daniel Dvořák, Dana Vaiglová, Jindřich Neumann, Jan Lehký a další, tak i noví členové: Jiří Olšiak, René Činátl, Jan Herget. Výbor svazu poté na svém prvním zasedání zvolil do funkce nového předsedu - PaedDr. Petra Voseckého. Volba členů předsednictva a jmenování předsedů odborných komisí svazu proběhne na dalším zasedání výboru dne 23. dubna 2013. V příloze k článku je Usnesení z konference PVS a zápis z průběhu jednání.

Fotografie jsou z průběhu konference PVS dne 8.4.2013.

Uvedl P. Vosecký (19.4.2013)

Po