Konference

Mimořádná konference ČVS projedná změnu stanov!

19.11.2015

Již za tři dny, přesněji v neděli 22. listopadu t.r. se v Pražském hotelu Olympic sejdou delegáti 11. (mimořádné) konference Českého volejbalového svazu, aby zejména projednali a přijali takové znění stanov ČVS, které by zaručilo schválení rejstříkovým soudem v souladu se zněním článků kapitoly o spolkovém právu Nového občanského zákoníku.

Mezi delegáty bude i 21 zástupců Pražského volejbalového svazu, zvolených na mimořádné konferenci oddílů a klubů hl. m. Prahy dne 27. října 2015. Věřím, že nejvyšší orgán svazu, resp. účastníci konference plně využijí své kompetence ke splnění cíle jednání. V příloze nyní nabízím poslední návrh stanov ČVS, který byl spolu s pozvánkou na mimořádnou konferenci předložen delegátům s hlasem rozhodujícím.

Petr Vosecký, předseda Pražského volejbalového svazu (19.11.2015).

Použita fotografie z pražské mimořádné konference.