Konference

Mimořádná konference PVS

29.11.2011

Dne 31 října se uskutečnila mimořádná konference Pražského volejbalového svazu. Poté, co se před týdnem nemohla konat pro nedostatečný počet delegátů z oddílů, se tentokráte sešlo přes 75 % všech pozvaných zástupců, aby v poměrně klidném ovzduší projevili delegáti svoji vůli a důvěru k návrhům stávajícího výboru svazu. Stalo se tak zejména volbou pracovních komisí konference, schválením zprávy o činnosti svazu v období 2009 - 2011, kterou přednesl předseda Ing. Jaroslav Háza, ale především volbou navržených 15 delegátů KVS Praha na 8. (mimořádnou) konferenci Českého volejbalového svazu, která se bude konat dne 27.11.2011.

Výbor Pražského volejbalového svazu děkuje všem představitelům základních volejbalových článků za projevenou důvěru a zavazuje se k další účinné podpoře volejbalu, zejména dětí a mládeže. Postupně přineseme další informace a návrhy, které by měly přispět k rozvoji pražského volejbalu. V příloze zveřejňujeme dva dokumenty z pražské konference: "Přehled delegátů PVS na konferenci ČVS" a Usnesení z konference PVS".

Na fotografiích záběry z průběhu jednání konference PVS.

Petr Vosecký, sekretář svazu.