Konference

Mimořádná konference PVS 27. října 2015!

15.10.2015

 

Správní rada Českého volejbalového  svazu na svém zasedání dne 22.7.2015 v souvislosti s novým Občanským zákoníkem svolala na 22. listopadu 2015 11. (mimořádnou) konferenci Českého volejbalového svazu.

Výbor Pražského volejbalového svazu (dále jen PVS) na základě svolání mimořádné konference ČVS  v souladu s ustanovením čl. 11. , bod 6.  b) stanov ČVS  svým usnesením ze dne 1. září 2015  s v o l á v á    mimořádnou konferenci PVS. Úkolem bude projednat změny stanov ČVS a zvolit delegáty na mimořádnou konferenci ČVS 2015.

PVS proto pozval zástupce volejbalových oddílů a klubů na mimořádnou krajskou konferenci, kterou svolává výbor PVS na úterý 27. října 2015 od 17:45 hodin do auly budovy České unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6 – Strahov.

 

Program:

1) Zahájení  konference, přivítání delegátů a hostů

2) Volba pracovního předsednictva

3) Schválení programu, jednacího a volebního řádu

4) Volba komisí – mandátové, volební a návrhové

5) Zpráva mandátové komise

6) Změny stanov ČVS 

7) Diskuse

8) Volba delegátů na mimořádnou konferenci ČVS

9) Zpráva návrhové komise a schválení usnesení mimořádné konference PVS

10)Závěr

V příloze zveřejňujeme návrh stanov ČVS (č. 00-2015) s tím, že v přiloženém dokumentu jsou nové úpravy označeny žlutě (a zvýrazněny červeně) a části textu k jeho vypuštění označeny modře. Připomínáme, že se jedná o nejpodstatnější nutné úpravy stanov ČVS, které mají zohlednit ustanovení nového Občanského zákoníku o spolcích. Širší připomínkové řízení o dalších úpravách stanov ČVS se předpokládá v období před 12. řádnou konferencí ČVS v roce 2017.

Vaše případné návrhy či další podněty je možné zaslat předem na e-mailovou adresu PVS praha@volejbal.cz, anebo je prostřednictvím delegátů přednést přímo v průběhu diskuze na mimořádné konferenci PVS. V této souvislosti upozorňujeme, že pravomoc nové stanovy ČVS schvalovat má podle stanov pouze nejvyšší orgán ČVS – konference ČVS.

Děkujeme Vám za spolupráci a těšíme se hojnou účast delegátů!

 

PaedDr. Petr Vosecký, předseda Pražského volejbalového svazu (15.10.2015).

Příloha: stanovy ČVS (návrh ČVS)

Obrázek je z archivu fotografií PVS.