Konference

Mimořádná pražská konference zvolila delegáty !

30.3.2012

Poté, co správní odbor Ministerstva vnitra ČR překvapivě nezaregistroval novelizované stanovy Českého volejbalového svazu, které byly schváleny na mimořádné konferenci 27. listopadu minulého roku, se výbor Pražského volejbalového svazu rozhodl po obdržení této šokující zprávy svolat mimořádnou konferenci Pražského volejbalového svazu a ihned požádat o svolání mimořádné konference ČVS, která jediná může opravené stanovy znovu projednat a schválit ve stanovené době 60 dnů. To nařizuje zákon o sdružování, pokud nemá být občanské sdružení rozpuštěno!  I když zákon hovoří o tom, že pokud se ve stanovách občasnkého sdružení chyby najdou, musí být do 10 dnů neodkladně žádajícímu občanskému sdružení zaslány k opravě, tady je teprve po dvou měsících svého "bádání" odbor MV ČR vrátil zpět na ČVS k opravě "chyb a nepřesností", které v nich podle textu rozhodnutí byly. Pražský volejbalový svaz byl prvním krajským svazem, který na svém mimořádném zasedání dne 21. února t.r. o svolání požádal a v krátké době jej na základě alarmující informace následovaly další KVS, které podle stanov o svolání mimořádné konference ČVS požádaly. 

Mimořádná konference Pražského volejbalového svazu se konala v pondělí 12. března t.r. již tradičně v aule budovy ČSTV na Strahově. Potěšujícím faktem bylo, že této důležité akce zúčastnilo přes 61% delegátů, kteří správně pochopili vážnost situace. Po klidném, ale konstruktivním průběhu přítomní svým hlasováním plně podpořili návrhy, předložené výborem. O situaci v ČVS promluvil ve svém úvodním slovu předseda svazu Jaroslav Háza, ke změnám stanov pak podrobně informoval sekretář svazu Petr Vosecký, který provedl porovnání opravených drobných změn textu se schválenými stanovami (v příloze návrh změn stanov ČVS, konzultovaných již zástupci ČVS s MV ČR před jejich předložením mimořádné konferenci ČVS dne 1.4.2012)). 

V diskuzi pak byly předneseny jak návrhy k využití všech dostupných opravných prostředků proti rozhodnutí MV ČR (J. Olšiak), tak vážné připomínky k dalším problémům volejbalové činnosti v rámci Prahy i celé ČR (J. Pihera, M. Kočka, M. Novák, B. Naděje, J. Černý). S připomínkami a s dotazy vystoupila J. Machová. Na všechny připomínky bylo v průběhu diskuze  odpovězeno zástupci výboru PVS, některé však budou muset být projednány orgány ČVS, resp. PVS. Přítomní delegáti pak v podstatě jednomyslně zvolili navržených 15 delegátů na konferenci ČVS a schválili usnesení z mimořádné konference (viz přílohy včetně zápisu z jednání). V závěru pak předseda PVS J. Háza ocenil jednoznačnou důvěru představitelů volejbalových oddílů a klubů v činnost výboru Pražského volejbalového svazu vysokou účastí i podporou jeho kroků.

Na závěr poznámka: právě jsme byli informováni, že zástupkyně TJ ABC Braník Jarmila Machová podala podnět ke kontrolní a revizní komisi ČVS, směřující proti postupu či textům dokumentů výboru Pražského volejbalového svazu. Přesný text podnětu J. Machové však nebyl Pražskému volejbalovému svazu sdělen. Jakmile bude vše známo, na našich webových stránkách budeme naše návštěvníky určitě informovat a k případu se vrátíme. Případ však plně koresponduje s bývalou i současnou "legislativní" činností bývalého předsedy ČVS Antonína Lébla, jehož spolupracovnicí a poradkyní Jarmila Machová byla a i nadále zůstává: neustále podávat podněty KRK "proti všemu a všem" a soudní žaloby "proti všemu a všem"! Naposledy proti výsledkům loňské mimořádné konference ČVS. A to co nejvíce po jejich zaslouženém a spravedlivém odvolání z funkcí otrávit volejbalové prostředí a funkcionáře a komplikovat jim život a to jak na úrovni Českého volejbalového svazu, tak nyní i v rámci volejbalové Prahy. Většina volejbalových funkcionářů však již dávno nad jejich "autoritou" "zlomila hůl". Nad Antonínem Léblem v Praze již v roce 2005, kdy jej pražská konference nezvolila jako delegáta a kandidáta do výboru ČVS, výbor Českého volejbalového svazu v roce 2010, kdy jej odvolal z funkce předsedy ČVS a ze správní rady ČVS a Plzeňský volejbalový svaz vloni, kdy jej odvolal i z funkce člena výboru ČVS. K tomu již není třeba více dodávat. Úsudek si každý může udělat sám ...   

Petr Vosecký, sekretář PVS (29.3.2012).