Konference

Předsedou ČVS opět Marek Pakosta, Praha ve volbě neuspěla!

10.5.2021

Na rok 2021, kdy český a československý volejbal slaví 100 let, vyšla i historicky první valná hromada ČVS. Začátkem roku proběhly okresní a následně krajské valné hromady okresních a krajských volejbalových svazů, ze kterých vzešli delegáti na celostátní valnou hromadu ČVS. Tato valná hromada byla svolána v souladu s novými stanovami ČVS schválenými v roce 2018 a platnými od roku 2020. Po 4 letech volili delegáti valné hromady ČVS přímo předsedu ČVS a členy výboru ČVS - statutárního orgánu ČVS (dříve Správní rada ČVS). Ze 146 pozvaných delegátů se jednání, které se konalo v sobotu 8. května 2021 prezenční formou v hotelu Pyramida v Praze za přísných protiepidemických opatření, zúčastnilo 144 delegátů s hlasem rozhodujícím, z nichž 29 bylo z klubů hl. m. Prahy. 

Delegáti valné hromady ČVS si na závěr jednání, v jehož průběhu byli zvolení členové komisí a projednány zásadní podkladové matenály z činnosti a z hospodaření svazu ve funkčním období 2017 - 2021, zvolili na další čtyři roky do svého čela znovu předsedu ČVS Mgr. Marka Pakostu. 

Do 11 členného statutárního orgánu ČVS pro funkční období 2021 - 2025 byli v 1. kole volby zvoleni: Jakub Novotný za AVOK-M, Martin Gerža za AVOK-Ž, Vít Mařík za ABV ČVS a dále Radek Hacaperka (Plzeňský KVS), Miroslav Přikryl (Ústecký), Tomáš Zedník (Moravskoslezský), Petr Juda (Vysočina), Jakub Lejsek (Královéhradecký), Roman Macek (Zlínský) a ve 2. kole Vavřinec Pečinka (Moravskoslezský) před J. Léblem.

Z pražských kandidátů do výboru ČVS byli nejblíže zvolení předseda PVS Jakub Lébl (64 hlasů) a René Činátl (62). Je třeba na závěr konstatovat, že blok moravských krajů doplněný na základě dohod několika českými kraji, dosáhl svého volebního vítězství. Pražský volejbalový svaz, s daleko největší členskou základnou a s největším počtem družstev v soutěžích v ČR, nebude mít už ve druhém funkčním období znovu žádného zástupce ve statutárním orgánu ČVS !?!

 

Petr Vosecký (10.5.2021) 

 

valná hromada ČVS.jpg