Konference

Úspěšná 13. mimořádná konference PVS !

24.4.2018

V pondělí 16. dubna 2018 se uskutečnila 13. mimořádná konference Pražského volejbalového svazu, která splnila svůj účel, když po úspěšném průběhu schválila předložené návrhy výboru PVS - stanovisko k návrhu nových stanov ČVS a 32 delegátů klubů a oddílů volejbalu hl. m. Prahy na 13. mimořádnou konferenci Českého volejbalového svazu, která se k projednání stanov sejde v neděli 13. května t.r. v pražském hotelu Pyramida.

V přílohách k tomuto komentáři představujeme schválené dokumenty z konference:

1) Usnesení z 13. mimořádné konference Pražského volejbalového svazu dne 16.4.2018

2) Stanovisko PVS ke stanovám ČVS (příloha k Usnesení ...)

3) Volby delegátů na 13. mimořádnou konferenci ČVS (kandidátka)

Fotografie v příloze jsou z průběhu konference (autor: Ing. jan Černý).

 

Pražský volejbalový svaz (24.4.2018).