Konference

V pondělí 16.4. zasedá 13. mimořádná konference PVS

16.4.2018

Jak jsme již dříve pražskou volejbalovou veřejnost informovali, již v pondělí 16. dubna t.r. se v aule budovy České unie sportu bude konat 13. (mimořádná) konference Pražského volejbalového svazu, aby jednak projednala připomínky a podněty delegátů k návrhu stanov ČVS, jednak zvolila 32 delegátů za hl.m. Prahu na 13. mimořádnou konferenci  Českého volejbalového svazu, která se uskuteční 13. května  2018 v Praze.

I když výbor Pražského volejbalového svazu již v v 1. fázi připomínkového řízení měl mnohé konkrétní výhrady k návrhu z "dílny" legislativní komise ČVS, "posvěcené" správní radou ČVS, další čas ukázal, že ve snaze o ochranu zájmů krajských volejbalových svazů bude nutné zaměřit se na nejdůležitější otázky, které bude možné prakticky spolu s dalšími krajskými delegacemi prosazovat na jednání konference ČVS. "Rozmělnění" problematiky by bylo určitě kontraproduktivní a neumožnilo by zaměřit se na zásadni dva body. A těmi jsou navržené kvóty delegátů z krajů, kde správní rada prosadila v návrhu nových stanov lomítko u čísel 500/300 a datum účinnosti, které se navrhuje po dalším "oddálení" až na listopad roku 2020.

Výbor Pražského volejbalového svazu projednal a schválil návrh stanoviska ke stanovám ČVS pro jednání pražské konference. V něm navrhuje podporovat jednak kvótu maximálně 300 členů se zaplaceným příspěvkem na 1 delegáta, jednak schválit účinnost nových stanov již dnem 1. prosinec 2018 tak, aby již v roce 2018 mohly být orgány ČVS na všech úrovních zvoleny podle platných stanov dvoustupňově. Stanovisko přikládáme. Věříme, že delegáti naší pražské konference zaujmou odpovědný přístup a podpoří návrhy výboru PVS.

Fotografie je z loňské 12. konference PVS.

Petr Vosecký, místopředseda Pražského volejbalového svazu.