Konference

Valná hromada PVS - pondělí 29.3.2021

14.1.2021

V souladu se stanovami Českého volejbalového svazu byla usnesením předsednictva Pražského volejbalového svazu ze dne 20. října 2020 svolána valná hromada (dříve konference) Pražského volejbalového svazu (PVS). Bude se konat v pondělí 29. března t.r. od 17:30 hodin v zasedacím sále interhotelu Olympik. Základním předpokladem konání však musí být příznivé podmínky pro setkání cca 100 - 120 účastníků akce ve vnitřních prostorech, stanovené vládou ČR a Ministerstvem zdravotnictví v souladu se systémem PES. Tedy věřmě, že dojde k předpokládanému a všemi žádanému rozvolňování. 

V souladu se stanovami ČVS je navržen tento program: 1. Zahájení, 2. Schválení složení mandátové, návrhové a volební komise, 3. Schválení programu VH PVS, 4. Schválení jednacího řádu VH PVS, 4. Schválení volebního řádu VH PVS, 5. Zpráva o činnosti výboru PVS, 6. Zpráva o úrovni rozvoje volejbalu v hl.m. Praze, 7. Zpráva o výsledcích hospodaření PVS, 8. Zpráva  KRK PVS, 9. Volby - schválení počtu členů výboru KVS, 10. Volba předsedy PVS, 11. Volba členů výboru PVS, 12. Volba členů KRK PVS, 13. Volba delegátů na valnou hromadu ČVS (8.5.2021)

Nyní se připravují administrativní a organizační záležitosti akce. Byly m.j. určeny kvoty delegátů: každý oddíl, jehož družstvo / družstva se zúčastňuje / zúčastňují mistrovských soutěží přeborů Prahy 2020/2021, má právo vyslat 1 delegáta. Oddíly a kluby, které mají velkou členskou základnu, vysílají 1 delegáta na každých započatých 200 členů se zaplacenými Licenčními příspěvky ČVS 2020/2021.

Vzhledem ke končícímu čtyřletému funkčnímu období orgánů (2017 - 2021) se dá předpokládat určitá obměna funkcionářského složení, neboť už nyní je jisté, že někteří členové výboru budou ve funkcích končit. Účastníci valmé hromady tak budou mít příležitost zvolit nového předsedu svazu a nový výbor, o jehož počtu členů rozhodne orgán svazu ještě před jednáním. Všichni, kdo podají svoji kandidaturu do funkcí, tak budou voleni valnou hromadou přímo. Oproti dřívějším stanovám tak budou mít účastníci větší právo ale i odpovědnost zvolit do vedení svazu ty osobnosti, kterým důvěřují a kteří naplní představy členů pražských volejbalových klubů a oddílů.

V nejbližší době vám představíme další informace z přípravy valné hromady PVS, už včetně některých jmen kandidátů, jejímiž zásadami i detaily se zabývá pravidelně  předsednictvo svazu.

PaedDr. Petr Vosecký, místopředseda PVS (14.1.2021).