Konference

výzva k podání kandidatury na předsedu PVS a členy výboru

1.2.2021

Vážené, vážení členové Pražského volejbalového svazu! Na jaře letošního roku končí volební období 2017 – 2021 orgánů Českého volejbalového svazu  (ČVS) na všech jeho úrovních, tzn. i funkční období zvolených funkcionářů Pražského volejbalového svazu (PVS).

Podle nových stanov ČVS a v souladu s rozhodnutím správní rady ČVS je volební valná hromada ČVS svolána na soboru 8. 5. 2021. Valná hromada PVS je svolána na základě usnesení předsednictva PVS na pondělí 29. března t.r.  od 17:30 hodin do zasedacího sálu interhotelu Olympik, Praha 8.  

Delegáti valné hromady PVS, jimž podle schválené kvóty (1 delegát klubu na každých počínajících 100 členů, kteří uhradili LP 2020/2021 k 1.1.2021) budou včas zaslány na klub pozvánky s mandátem delegáta, budou mít v rámci programu jednání právo zvolit přímo nového předsedu svazu a členy výboru PVS (počet členů výboru schválí valná hromada, předpoklad je kolem 15 osob). Výbor plní funkci statutárního orgánu svazu mezi valnými hromadami spolku, které se budou podle stanov ČVS konat každý rok na jaře.  

Předsednictvo PVS vyzývá členy volejbalových klubů hl. m. Prahy k podání případné kandidatury:

a) na funkci předsedy PVS

b) na funkci člena výboru PVS

Kandidaturu v písemné formě doplněnou o stručné osobní a volejbalové C.V.  přílohou e-mailu je třeba doručit v termínu na adresu: praha@volejbal.cz anebo poštou na adresu: Pražský volejbalový svaz, Bělohorská 269/19, 169 00 Praha 6, nejpozději do 15. února 2021!

Pražský volejbalový svaz (1. 2. 2021).