Ostatní

Školení trenérů II. třídy - 16.-19.4. a 22.-24.7.2015

9.2.2015

TMK ČVS vypisuje školení trenérů volejbalu II. třidy.

Školení bude probíhat za těchto podmínek:

Termíny školení: 16. - 19. 4. 2015 Brno

                              22. – 24. 7. 2015 Luhačovice

                              Prosinec (neděle) – závěrečné zkoušky – Brno

Dále frekventant musí absolvovat kurz: Vědecký základ sportovního tréninku na fakultě Sportovních studií v Brně nebo na FTVS v Praze (certifikát o jeho úspěšném absolvování předkládají trenéři při závěrečných zkouškách) Tento kurz nemusí absolvovat trenéři, kteří absolvovali vysokou školu se sportovním zaměřením.  Kurz si zařizuje každý sám. Budou Vám dodány možné termíny absolvování kurzu (včetně ceny) na obou fakultách.

Studijní poplatek školení činí 6000 Kč a bude poukázán na účet:777119/5500, VS 60240 (v kolonce zpráva pro příjemce musí být uvedeno jméno trenéra i když to bude platit oddíl) minimálně 14 dní před zahájením školení.  Studijní poplatek nezahrnuje další náklady spojené s absolvováním školení: ubytování, stravu, jízdné a studijní poplatek příslušným fakultám v Brně a v Praze za absolvování kurzu: Vědecký základ sportovního tréninku.

Ubytování a stravu zajišťuje pořadatel na základě zájmu frekventantů školení.

Přihláška na školení musí obsahovat: jméno, datum narození, bydliště, e-mailovou adresu, mob. telefon, oddíl.

Termín přihlášek: 25. 3. 2015

Přihlášky zasílejte na adresu vedoucího školení:  Dr. Jaroslav Šamšula, samter@volny.cz mob. 724571023

Bližší informace obdržíte po zaslání přihlášky (nejpozději do 30.3.2015).

 

V Brně dne 3. 2. 2015                          

Jaroslav Šamšula

(převzato z webu Českého volejbalového svazu)