Mládež

Prodloužní zákazu sportovních soutěží mládeže v halách

3.1.2021

Rozhodnutím Vlády ČR, schváleném Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR dne 22.12.2020 byl prodloužen nouzový stav do 22. ledna 2021 a s ním i zákaz sportovních soutěží v souladu se stupněm 4 PES (mimo profesionálních soutěží) ve vnitřních prostorech do 10. ledna 2021. 

Sportovně-technická komise PVS v návaznosti na tato opatření  r u š í veškeré soutěže pořádané Pražským volejbalovým svazem v období do 10. 1. 2021! 

O změnách v termínech nyní zrušených akcí budou družstva informována prostřednictvím komise mládeže PVS, resp. vedoucími soutěží jednotlivých věkových kategorií. 

V případě možného prodloužení uvedených krizových opatření přijme PVS odpovídající rozhodnutí, se kterým budou všichni včas seznámeni.

Přeji Vám jménem STK PVS hodně zdraví, štěstí a také radosti a uspokojení z volejbalové hry, která, jak všichni doufáme, bude všem opět co nejdříve umožněna.

Petr Vosecký, předseda STK PVS.