Mládež

Zrušení soutěží mládeže PVS v období do 20.11.2020

8.11.2020

V souvislosti s dalším vývojem epidemie SARS-CoV-2 rozhodla vláda ČR na základě souhlasu uděleného Poslaneckou sněmovnou v pátek 30. října o prodloužení nouzového stavu až do 20. listopadu 2020!

Sportovně-technická komise PVS v návaznosti na tato opatření  r u š í veškeré soutěže pořádané Pražským volejbalovým svazem v období do 20. 11. 2020! Je reálný předpoklad, že vláda ČR znovu požádá Poslaneckou sněmovnu o další prodloužení nouzového stavu.

O změnách v termínech nyní zrušených akcí budou družstva informována prostřednictvím komise mládeže PVS, resp. vedoucími soutěží jednotlivých věkových kategorií. V případě možného prodloužení uvedených krizových opatření přijme PVS odpovídající rozhodnutí, se kterým budou všichni včas seznámeni.


PaedDr. Petr Vosecký, předseda STK PVS.