Osobnosti

Osobnost (13) - Metoděj MÁCHA

13.9.2012

Při tvorbě této vizitky jsem byl odkázán na omezené informace, které jsem získal ze svazového archivu a od hráček, které Metoděj Mácha trénoval v klubech či v reprezentaci a uvítám jakékoliv informace doplňující či upřesňující. V kopii jeho vojenského evidenčního listu z armádního archivu jsem se dočetl, že měřil 172 cm, že se narodil v Obecnici a v nedaleké Příbrami vyučil strojním zámečníkem. Základní vojenskou službu absolvoval v letech 1949-1951 převážně v Plzni. V roce 1950 absolvoval poddůstojnickou školu, krátce po ní kurz pomocných cvičitelů tělesné výchovy a poslední půlrok presenční služby působil jako tělovýchovný instruktor poddůstojnické školy v Ostrově u Karlových Varů. Tělovýchovou se pak začal „živit“ i po vojně v Praze jako tělovýchovný instruktor Odborného učiliště státních pracovních záloh (OUSPZ) při ČKD Praha na Harfě. Tělovýchovné vzdělání si zvýšil ročním studiem Tyršova ústavu tělesné výchovy a sportu (1952) a dál pracoval v ČKD Praha (v polovině 60. let údajně jako vedoucí školícího střediska závodu Kompresory). Současně byl funkcionářem a jistou dobu i zaměstnancem ČSTV resp. jeho sekce odbíjené, kde zastával funkci státního resp. ústředního trenéra žen. V roce 1954 se oženil, s manželkou Marií měli syna Václava, s rodinou se ale později rozešel.

Metodějovy volejbalové začátky a hráčská „praxe“ nejsou známy, pouze vím, že v začátcích svého působení ve  Slavoji Praha si občas zahrál pražský přebor s družstvem mužů Slavoje, společně s dalšími trenéry Reichou a Zlatníkem. Jako trenér se volejbalu věnoval již na OUSPZ ČKD, jehož výběr učňů trénoval a vedl na celostátních Sportovních hrách pracovních záloh (tj. učňovské mládeže).  

V roce 1954 došlo k založení DSO Slavoj Odívání s areálem na Štvanici a základem družstva volejbalistek se staly hráčky ligové Sparty Praha resp. již Spartaku ČKD Sokolovo, které přešly na Štvanici z Letné se svým trenérem ing. Vladimírem Míkou (mj. reprezentantky Batková-Holá, Nečasová-Ursínyová, Svobodová-Příhodová, Zaplatílková-Jílková). V roce 1955 převzal toto družstvo Metoděj Mácha a úspěšně vedl až do roku 1968, od roku 1956 již pod názvem Slavoj Praha a bez patronátu n.p. Pragoděv. V krátké době se Metodějovi podařilo vybudovat na Štvanici mimořádně silný tým, který v letech 1955-1959 patřil mezi nejlepší  družstva 1. celostátní ligy. Dokládá to mistrovský titul z roku 1957, čtyři druhá a jedno třetí místo. Zasloužila se o to řada dalších reprezentantek, které z pozice státního trenéra dokázal Metoděj na Štvanici „přilákat“ (Kolínská-Pavelková, Křížová-Kopová, Kučerová, Lútočková, Mathauserová, Šindelářová-Tolarová, Štefflová-Mikulecká). V první polovině 60. let došlo ve Slavoji ke generační výměně hráček a k přechodnému poklesu výkonnosti družstva, v letech 1967 a 1968 již opět patřilo mezi elitu (dvakrát třetí). Zásluhy na tom měla nová vlna reprezentantek (Pražanová, Senecká, Smíšková-Pletichová, Široká, Štruncová), doplněných trojicí zkušených internacionálek (Lútočková, Tolarová, Ursínyová) a nejlepšími z odrostlých dorostenek Slavoje. Před zahájením soutěže 1969 podalo devět hráček Slavoje Praha s trenérem Máchou tzv. kolektivní přestup do RH Praha. Důvodem se stal přechod nejvyšší soutěže z antuky do hal, resp. tělocvičen předepsaných rozměrů, kterou Slavoj Praha (na rozdíl od RH) neměl. Hráčky byly svazem uvolněny, ale liga zůstala Slavoji Praha. Přestupující Slavojačky s trenérem Máchou si musely v RH Praha návrat do CL vybojovat postupem z 2. ligy a mezi elitu se vrátily v sezoně 1970/71. Po příchodu do RH Praha Metoděj Mácha družstvo doplnil o nejlepší z dorostenek RH (přebornic ČSSR 1968), jejich trenér Jiří „Strejc“ Novotný se stal jeho asistentem a v roce 1970 (po návratu družstva do CL) od něj družstvo definitivně převzal.

V přiložené Metodějově vizitce jsou zmíněny všechny jeho úspěchy s ženskou reprezentací, kterou vedl ve dvou cyklech. V tom prvním (1953-1957) se největším úspěchem stal zisk titulu mistryň Evropy z Bukurešti 1955 (jediný v historii našeho ženského volejbalu), v tom druhém (1967-1969) bronzové medaile z ME 1967 v Istanbulu. Z dnešního pohledu lze mezi velké úspěchy považovat také 6. místo našich volejbalistek na OH 1968 v Mexiku, po kterých RD žen Metoděj předal svému asistentovi u reprezentace St. Šnebergerovi z Plzně.

Závěrem lze konstatovat, že Metoděj byl rozporuplnou osobností s mnoha povahovými vadami, pro které na něj některé z hráček nevzpomínají v dobrém. Od roku 1953 byl členem KSČ a díky své pozici ve „straně“ dokázal řadu režimem diskriminovaných hráček (s politickými škraloupy) v tvrdých 50. letech prosadit do reprezentace ČSR a umožnil jim nejen start na vrcholných soutěžích, ale i návštěvu zemí, do kterých by se jinak nedostaly. Tyto hráčky na Metoděje vzpomínají naopak v dobrém, stejně jako všechny hráčky Slavoje Praha, kterým svými trenérskými schopnostmi (byl dobrý nejen v tělesné a technické přípravě, ale i jako kouč!) pomohl vystoupat až na samotný volejbalový vrchol.

 

Zdeněk Vrbenský, 30. srpna 2012    

(13)Mcha_Metodj_vizitka.pdf
(13)MACHA_Metodej.jpg