Osobnosti

Osobnost (4) - Karel BROŽ

28.6.2012

Osobnost (4) – Karel Brož              

Jak uvedeno v předchozí vizitce, volejbalové začátky a další aktivity bratrů Brožových byly dlouhou dobu totožné, považuji za zbytečné je zde opakovat a zájemcům o „opáčko“ doporučuji přečíst si je ve vizitce Josefa. Ještě v roce 1955 spolu hráli za mistrovský armádní celek ÚDA Praha a teprve koncem tohoto roku se jejich volejbalové osudy rozdělily.

V roce 1953 zřídilo Ministerstvo národní bezpečnosti (dnes Ministerstvo vnitra) po vzoru Ústředního domu armády (ÚDA) konkurenční Ústřední dům Rudých hvězd (ÚDRH) se sídlem v Praze, ve kterém soustředilo nejlepší sportovce z řad členů SNB a Pohraniční stráže. Pražské volejbalisty ÚDRH se sídlem na sportovní rotě ve Stromovce posílili kvalitní hráči z dalších měst (např. Fejfar, Hondlík a Loužek z Českých Budějovic či Šedivý z Ústí n.Labem), v roce 1953 se stali Přeborníky Prahy a v roce 1954 kvalifikovali do zemské ligy (Mistrovství Čech), kde skončili na 8. místě. Na podzim 1955 angažoval ÚDRH do pozice hrajícího trenéra reprezentanta Karla Brože a družstvo s ním v roce 1955 postoupilo do 1. celostátní ligy. Nový trenér získal další dva reprezentanty (Jiřího Jonáše a Jaromíra Palduse) a v prvoligové premiéře 1956 družstvo skončilo na 3. místě za Slavií Praha VŠ a ÚDA resp. již Duklou Praha. Vedle jmenovaných reprezentantů se v následujících letech v týmu RH Praha vystřídala řada talentovaných volejbalistů z řad vojáků základní služby, o které se začaly armádní Dukly dělit s policejními kluby RH resp. ČH na Slovensku. Někteří z nich po vojně v RH Praha zůstali a propracovali se až do reprezentace (Petr Kop, Groessl, Mozr, Perušič a další). Ze zdravotních důvodů (potíže s kolenem) byl v roce 1957 Karel Brož donucen hraní zanechat, družstvo dál trénoval až do roku 1970 a v roce 1966 dovedl k prvnímu mistrovskému titulu. Současně vykonával řadu významných funkcí jak ve vrcholných svazových orgánech, tak ve VO a výboru TJ RH Praha. Měl velké zásluhy na vybudování venkovního areálu Na Květnici (v začátcích ligového působení hráli volejbalisté RH Praha na kurtech Potrubí Praha Na Smetance) a následně na přestavění bývalé policejní jízdárny ve vršovické Přípotoční ulici na tehdy moderní volejbalovou halu, otevřenou v roce 1969 a sloužící následnickému PVK Olymp dodnes. Podílel se na založení a postupném budování družstva žen RH Praha, které v roce 1969 získalo kvalitu příchodem ligového družstva žen Slavoje Praha se státním trenérem Metodějem Máchou (nejvyšší soutěže se začaly hrát v halách a tu Slavoj neměl). Po zřízení Střediska vrcholového sportu Ministerstva vnitra při RH Praha působil v letech 1974-1980 jako šéftrenér volejbalového oddílu a právem mu náleží část zásluh na zisku prvních 5 mistrovských titulů žen RH, jejich dvou vítězstvích v PMEZ (1976 a 1980) a jednom v PVP (1979).  

Karla jsem poznal osobně začátkem 70. let, kdy jsem trénoval druholigové muže Slavoje Praha, za které hrál i jeho syn Karel junior. Karel senior s manželkou Jarkou roz. Hroudovou se chodili na jejich mistráky na Štvanici dívat a když jsem byl v polovině roku 1973 povolán do Dukly Rakovník, Karel družstvo dovedl do konce sezony, po které většina hráčů (vč. Karla jr.) přestoupila do Slavoje Vyšehrad. Byl to Karel, který mně v roce 2004 umožnil docházet na pravidelné „pivní“ srazy nejstarších pražských internacionálů, který v roce 2005 doporučil mou kooptaci do Rady Síně slávy českého volejbalu a v roce 2008 mě poprvé pozval na celorepublikový sraz legend „zlaté éry“ v Dolním Poříčí u Strakonic, pořádaný každým rokem. Karel byl mimořádně společenský člověk, obdařený sarkastickým humorem a od roku 1970 až do svého úmrtí neformální vůdčí osobností této excelentní společnosti. Účast na jejich akcích se pro mne stala a stále zůstává nejen zdrojem cenných informací z naší slavné volejbalové historie, ale i nezapomenutelných zážitků při poslechu nepřeberné plejády historek. Karlův odchod v srpnu 2009 mě zastihl mimo Prahu a dodnes trpím výčitkami svědomí, že jsem na posledním rozloučení chyběl!

Zdeněk Vrbenský, 5. 6. 2012

(4)Bro_Karel_vizitka.pdf
(4)BROZ_Karel.jpg